Boys dormitory

Categorie: PiVoT - Datum: 07 september 2018

 

   

 

   

 

Eerder werd een slaapzaal gerealiseerd voor ruim dertig meisjes die van ver  moeten komen. Zo ver – twee uur lopen heen en twee uur terug is niet ongebruikelijk – dat ze doordeweeks eigenlijk niet naar huis konden. Ze sliepen dan ergens in de buurt onder niet altijd ideale omstandigheden. De slaapzaal biedt niet alleen onderdak maar vormt, met de begeleiding die de school biedt, tot op zekere hoogte een vervangend thuis. Begrijpelijk dat zowel de bewoners als hun ouders en de school zeer enthousiast zijn. Maar voor de jongens is de situatie niet anders. Daarom is twee maanden geleden gestart met de bouw van de jongens slaapzaal. Zoals de bovenstaande foto’s laten zien is er al een behoorlijke voorraad stenen gemaakt en is het metselwerk gevorderd tot raamhoogte. Het project is – aan de Nederlandse kant – een samenwerking tussen School Support & Beyond and SOZ. Belangrijk bij een project als dit is de projectleider ter plaatse. We zijn dan ook zeer blij dat Emmanuel deze taak op zich heeft genomen. Hij is niet alleen goed opgeleid – hij is één van de studenten waarvan School Support & Beyond de vervolgopleiding financieel mogelijk maakte – maar ook zeer betrokken bij de ontwikkeling van de school en de lokale gemeenschap.

CiTA en PiVoT: April 2018

Categorie: PiVoT, CiTA - Datum: 15 april 2018

Twee jaar geleden is het CiTA — Computers in Technical Applications — project gestart. Doel van dit project is de leerlingen kennis te laten opdoen in het aansturen van apparatuur met behulp van computers. Op die manier raken ze vertrouwd met een diversiteit aan sensoren en actuatoren — en de fysische beginselen die hieraan ten grondslag liggen — alsook het ontwikkelen van software voor de communicatie van de computer met de 'omringende wereld'. Het zelf schrijven van de software helpt bij de ontwikkeling van het vermogen technische problemen te analyseren en stimuleert het logisch denken.

Twee jaar geleden is het CiTA — Computers in Technical Applications — project gestart. Doel van dit project is de leerlingen kennis te laten opdoen in het aansturen van apparatuur met behulp van computers. Op die manier raken ze vertrouwd met een diversiteit aan sensoren en actuatoren — en de fysische beginselen die hieraan ten grondslag liggen — alsook het ontwikkelen van software voor de communicatie van de computer met de 'omringende wereld'. Het zelf schrijven van de software helpt bij de ontwikkeling van het vermogen technische problemen te analyseren en stimuleert het logisch denken.


Binnen de cursussen die voor het project zijn ontwikkeld maken we gebruik van de Raspberry Pi microcomputer en een diversiteit aan elektronica, variërend van LED's en sensoren tot een camera en een kleine programmeerbare robotarm. De programmeertaal die gebruikt wordt, is Python — zeer toegankelijk voor leerlingen op middelbare school niveau. Voor belangstellenden is een pdf versie van de handleiding opgenomen onder 'Documenten' op deze website. Voor niet-commerciële toepassingen kan deze handleiding kosteloos gebruikt worden met bron vermelding.

Ook dit jaar zijn een aantal workshops gegeven op Kalwala Secondary School. Vooral het programmeren van de robotarm was een succes. De leerlingen hebben met veel plezier en inzet aan de verschillende opdrachten gewerkt.

Ons ideaal is dat een cursus op dit gebied als een (keuze)vak op de middelbare scholen wordt aangeboden. Zoals dat ook elders — met name in Angelsaksische landen — gebeurt. Vooralsnog is de cursus ingebed in de JETS-club (Junior Engineers Technicians and Scientists). Bij hen is de apparatuur achtergelaten zodat ze onder begeleiding van de docenten zelf nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.

De cursus werd eerder op de universiteit gegeven. De intentie was dit nu weer te doen bij de opleiding voor docenten. Helaas moest dit worden uitgesteld omdat de universiteit vanwege de cholera uitbraak elders in het land tijdelijk gesloten was.

Op onderstaande foto krijgen de leerlingen hun dagelijkse lunch. Naast het gebruik van de hal voor het eten tussen de middag en voor de leerlingen die niet dagelijks naar huis kunnen ook 's avonds, is de beschikbaarheid van hal belangrijk voor sociale activiteiten, examens en andere bijeenkomsten waar de hele school bij betrokken is.
 

In het begin werd in de schooltuin alleen mais verbouwd. Mais is het basisvoedsel in Zambia en wordt zowel 's middags als 's avonds gegeten. Vanuit het besef dat groenten een belangrijk onderdeel vormen in de samenstelling van de maaltijd, wordt nu ook kool verbouwd in de schooltuin. Andere groenten zoals tomaten, uien en verschillende soorten groene bladeren zullen volgen.

 

Kalwala Secondary School groeit. Dat geldt zowel voor de academische als de beroeps opleiding van de school. Totaal zijn er nu ongeveer 350 studenten. Gezien het aantal leerlingen op de toeleverende lagere scholen wordt voor de komende planperiode uitgegaan van een uitbreiding tot 400 a 450 leerlingen. Daarom worden nu met bijdragen van de ouders extra klaslokalen gebouwd. Geen geringe opgave want na de bouw moet er ook nog geld bijeengebracht worden voor meubilair. Maar onderwijs wordt belangrijk gevonden en daarom levert ieder een bijdrage naar vermogen. Onze stichting hoopt in de komende jaren eveneens een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke uitbreiding van de school.


 

Kalwala High School

Categorie: - Datum: 08 oktober 2017

De school is sinds enige maanden officieel geregistreerd onder de naam Kalwala High School. De school heeft de status van ‘boarding school’ en is tevens geregistreerd als ‘school for continuing education’. Een boarding school is een school met een leerlingen internaat; deze mogelijkheid is nu weliswaar nog beperkt tot een groep van 36 meisjes maar omdat steeds meer leerlingen van ver komen hopen we het aantal slaapzalen in de toekomst uit te breiden. Een school for continuing education biedt cursussen en trainingen aan voor volwassenen; in ons geval liggen deze cursussen in het verlengde van de beroepsopleidingen die binnen de school aanwezig zijn.

De school is sinds enige maanden officieel geregistreerd onder de naam Kalwala High School. De school heeft de status van ‘boarding school’ en is tevens geregistreerd als ‘school for continuing education’. Een boarding school is een school met een leerlingen internaat; deze mogelijkheid is nu weliswaar nog beperkt tot een groep van 36 meisjes maar omdat steeds meer leerlingen van ver komen hopen we het aantal slaapzalen in de toekomst uit te breiden. Een school for continuing education biedt cursussen en trainingen aan voor volwassenen; in ons geval liggen deze cursussen in het verlengde van de beroepsopleidingen die binnen de school aanwezig zijn.

De eetzaal wordt intensief gebruikt. Niet alleen voor de middagmaaltijden maar ook voor allerlei andere bijeenkomsten. Een zaal van een dergelijke omvang is zeldzaam in de regio. Daardoor is er regelmatig belangstelling om de zaal tegen betaling te huren. Deze extra inkomsten zijn voor de school natuurlijk zeer welkom.

Omdat de eetzaal nog niet over eigen meubilair beschikte heeft onze zuster-stichting School Support & Beyond geld beschikbaar gesteld om een plaatselijke timmerman tafels en banken te laten maken (zie foto boven). Op die manier wordt niet alleen de school voorzien van goed meubilair maar worden ook lokale economische activiteiten gestimuleerd.

 

De meisjes slaapzaal - een gezamenlijk project van School Support & Beyond en SOZ - is nu enige tijd in gebruik. Het is een mooi gebouw en de sanitaire voorzieningen voldoen aan de hedendaagse normen. De bewoners hebben op deze manier een comfortabel en veilig onderkomen gedurende de weekdagen. Ook de aanwezige begeleiding draagt bij aan een goede vorming in de levensfase waarin de meisjes relatief kwetsbaar zijn.

We hopen volgend jaar een start te kunnen maken met een slaapzaal voor jongens. Ook voor hen is een vervangend 'thuis' belangrijk. 

 

Meubilair

Categorie: PiVoT - Datum: 21 mei 2017

Door de toename van het aantal leerlingen is meer meubilair nodig. Niet alleen voor de klaslokalen maar ook voor de eetzaal. Daar waar mogelijk wordt de produktie van datgene wat nodig is voor onderhoud en uitbreiding van de school uitbesteed aan lokale ondernemers.

Door de toename van het aantal leerlingen is meer meubilair nodig. Niet alleen voor de klaslokalen maar ook voor de eetzaal. Daar waar mogelijk wordt de produktie van datgene wat nodig is voor onderhoud en uitbreiding van de school uitbesteed aan lokale ondernemers.

Op de foto’s de timmerman uit het dorp die bezig is tafels en banken voor de eetzaal te maken.

Veel van de lokale ambachtslieden zijn opgeleid door de school zelf. Na hun opleiding beginnen een aantal van hen een eigen werkplaats. Uiteraard zijn zij blij met iedere opdracht die ze krijgen - bijvoorbeeld van de school.


 

 

"Het is een mooi gebouw geworden"

Categorie: PiVoT - Datum: 05 februari 2017

De school is weer begonnen. De slaapzaal voor de meisjes is van stapelbedden en kasten voorzien. Zoals een plaatselijke official zei: het is een mooi gebouw geworden met moderne sanitaire voorzieningen en een praktische inrichting. Een voorziening die rond 35 meisjes van de school een veilig en comfortabel “thuis” zal geven van maandag tot zaterdag. Niet alleen een plaats die zorgt voor veiligheid maar ook een plek waar de toezichthoudende docente een bijdrage kan leveren aan de opvoeding. En deze bijdrage aan de opvoeding zou in het proces van volwassen wording wel eens van een even groot belang kunnen zijn als de vakken die op school onderwezen worden!

De school is weer begonnen. De slaapzaal voor de meisjes is van stapelbedden en kasten voorzien. Zoals een plaatselijke official zei: het is een mooi gebouw geworden met moderne sanitaire voorzieningen en een praktische inrichting. Een voorziening die rond 35 meisjes van de school een veilig en comfortabel “thuis” zal geven van maandag tot zaterdag. Niet alleen een plaats die zorgt voor veiligheid maar ook een plek waar de toezichthoudende docente een bijdrage kan leveren aan de opvoeding. En deze bijdrage aan de opvoeding zou in het proces van volwassen wording wel eens van een even groot belang kunnen zijn als de vakken die op school onderwezen worden!

  

   

Afronding slaapzaal

Categorie: PiVoT - Datum: 30 augustus 2016

De bouw van de eerste slaapzaal is afgerond (zie vooraanzicht op foto). Er is reeds een begin gemaakt met de bouw van de wasruimte. De verwachting is dan ook dat voor het einde van het jaar de eerste 35 meisjes hierin een huisvesting zullen kunnen krijgen.

De bouw van de eerste slaapzaal is afgerond (zie vooraanzicht op foto). Er is reeds een begin gemaakt met de bouw van de wasruimte. De verwachting is dan ook dat voor het einde van het jaar de eerste 35 meisjes hierin een huisvesting zullen kunnen krijgen.

Slaapplaatsen

Categorie: PiVoT - Datum: 22 april 2016

Al snel na de oprichting van de school in Kalwala ontstond de behoefte aan slaapplaatsen voor de leerlingen. Sommigen van hen moeten zo ver lopen naar school dat ze onmogelijk dagelijks op en neer kunnen. Ze blijven dan doordeweeks ergens in het dorp overnachten en gaan in het weekend naar huis. De school heeft regelmatig ruimten beschikbaar gesteld die voor onderwijs bedoeld zijn, maar die situatie was verre van ideaal – geen wasgelegenheid, geen toezicht, de risico's laten zich raden. Vooral voor de meisjes werd de noodzaak als hoog ervaren. Maar gesprekken met schoolleiding en vertegenwoordigers van de ouders hebben tot de conclusie geleid dat ook voor de jongens een structurele voorziening wenselijk – zo niet noodzakelijk – is. Nogmaals, niet alleen voor comfort en hygiëne maar ook omdat het jongeren betreft die zich in een levensfase bevinden waarin toezicht en sturing belangrijk zijn.

Al snel na de oprichting van de school in Kalwala ontstond de behoefte aan slaapplaatsen voor de leerlingen. Sommigen van hen moeten zo ver lopen naar school dat ze onmogelijk dagelijks op en neer kunnen. Ze blijven dan doordeweeks ergens in het dorp overnachten en gaan in het weekend naar huis. De school heeft regelmatig ruimten beschikbaar gesteld die voor onderwijs bedoeld zijn, maar die situatie was verre van ideaal – geen wasgelegenheid, geen toezicht, de risico's laten zich raden. Vooral voor de meisjes werd de noodzaak als hoog ervaren. Maar gesprekken met schoolleiding en vertegenwoordigers van de ouders hebben tot de conclusie geleid dat ook voor de jongens een structurele voorziening wenselijk – zo niet noodzakelijk – is. Nogmaals, niet alleen voor comfort en hygiëne maar ook omdat het jongeren betreft die zich in een levensfase bevinden waarin toezicht en sturing belangrijk zijn.

Omdat de totale kosten van slaapzalen, inrichting en sanitaire voorzieningen aanzienlijk zijn, hebben de stichting School Support & Beyond en de Stichting Onderwijsprojecten Zambia besloten het project gezamenlijk te financieren en begeleiden. Het resulterende 'dormitory project' heeft een looptijd van 2 jaar, een begroting van 80.000 euro en als beoogd resultaat overnachtingsmogelijkheden voor 36 meisjes en 36 jongens. Bij dit alles gaat het niet alleen om de fysieke voorzieningen maar ook om de organisatorische structuur die moet resulteren in een 'thuis' voor de leerlingen in de meest brede betekenis van dat woord.

Het project startte half februari. De foto's laten de voortgang van de bouw zien half april. Op de plattegrond is aangegeven vanuit welke posities de foto's genomen zijn (de nummers corresponderen met de foto's in leesvolgorde; door op een foto te klikken krijgt men deze in een apart venster te zien). Zoals zichtbaar is betreft het hier alleen de slaapplaatsen zelf. De 'natte ruimte' wordt in een apart gebouw ondergebracht. Met de bouw daarvan wordt gestart zodra de slaapzaal klaar is.

Ieder van de slaapzalen bestaat uit 9 kamers met in iedere kamer 2 stapelbedden. Er is een hoofdingang in het midden en aan beide zijden is een nooduitgang. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Ireen Kalwala – dochter van de oorspronkelijke stichter van het dorp. Zij is te zien op de eerste foto. Zij heeft destijds ook zorg gedragen voor de bouw van de leslokalen en practicum ruimten van de school. Wij zijn blij met haar bijdrage aan het project en delen de trots die zij op de foto zichtbaar uitstraalt.  

                                                                                             

 

 

 

De introductie van de Raspberry Pi

Categorie: CiTA - Datum: 02 november 2015

Als start van het project is op twee scholen (Kalwala Secondary School en Chadiza Boarding Secondary School) een workshop gegeven op basis van de Raspberry Pi computer. De foto laat drie displays (twee regels van 16 karakters ieder) zien. De deelnemers aan de workshop hebben de displays op de Raspberry Pi aangesloten en deze zo geprogrammeerd dat de teksten hierop te zien zijn. Andere experimenten waren gebaseerd op het aansluiten en door de computer aansturen van LED's, kleine motoren en speakers op basis van verschillende ingang signalen.

Als start van het project is op twee scholen (Kalwala Secondary School en Chadiza Boarding Secondary School) een workshop gegeven op basis van de Raspberry Pi computer. De foto laat drie displays (twee regels van 16 karakters ieder) zien. De deelnemers aan de workshop hebben de displays op de Raspberry Pi aangesloten en deze zo geprogrammeerd dat de teksten hierop te zien zijn. Andere experimenten waren gebaseerd op het aansluiten en door de computer aansturen van LED's, kleine motoren en speakers op basis van verschillende ingang signalen.

De apparatuur (per school twee sets bestaande uit de Raspberry Pi in experimenteer opstelling plus een diversiteit aan input en output elektronica) is samen met ondersteunend leermateriaal aan de scholen gedoneerd.

De deelnemers aan de workshops waren enthousiast. Zij zullen de leden van de JETS club (Junior Engineering Technician and Scientist) verder vertrouwd maken met de apparatuur.

Indien mensen belangstelling hebben voor de handout van de workshop dan sturen wij die graag digitaal toe (u kunt ons bereiken via het contactformulier op deze site).

Eetzaal

Categorie: PiVoT - Datum: 02 november 2015

 

De eetzaal is nu vrijwel af. Door technische problemen heeft de bouw langer geduurd dan was voorzien. Hierbij moet wel beseft worden dat men in Kalwala nog totaal geen ervaring had met gebouwen van deze omvang. Tot nu toe waren slechts gebouwen neergezet met een breedte van 5 tot 6 meter en houten dakspanten. Tegen die achtergrond is de bouw van de eetzaal een prestatie waar ze best trots op kunnen zijn.

 

De eetzaal is nu vrijwel af. Door technische problemen heeft de bouw langer geduurd dan was voorzien. Hierbij moet wel beseft worden dat men in Kalwala nog totaal geen ervaring had met gebouwen van deze omvang. Tot nu toe waren slechts gebouwen neergezet met een breedte van 5 tot 6 meter en houten dakspanten. Tegen die achtergrond is de bouw van de eetzaal een prestatie waar ze best trots op kunnen zijn.

De bouw van de eetzaal en de keuken is tot stand gekomen dankzij de financiering door de stichting School Support and Beyond.

Omdat de hoogste klassen in oktober examen doen is de eetzaal tijdelijk in gebruik als examenzaal. Noodgedwongen halen de leerlingen het eten daarom op bij de keuken.

In overleg met de ouders is besloten om de bouw van een slaapzaal voor de meisjes en een slaapzaal voor de jongens de hoogste prioriteit te geven. Dat zal dan ook het volgende project worden

Ministerie van Onderwijs

Categorie: PiVoT - Datum: 28 januari 2015

Zoals we eerder schreven heeft het Ministerie van Onderwijs de verantwoordelijkheid voor de school overgenomen. Dit betekent niet dat er nu ineens geld in overvloed is maar wel dat het Ministerie naast het betalen van de lerarensalarissen geld beschikbaar stelt om de school stapsgewijs uit te bouwen en aan te passen aan de behoefte van de regio. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het recentelijk gerealiseerde laboratorium voor het vak Science (natuurkunde, scheikunde en biologie).

Zoals we eerder schreven heeft het Ministerie van Onderwijs de verantwoordelijkheid voor de school overgenomen. Dit betekent niet dat er nu ineens geld in overvloed is maar wel dat het Ministerie naast het betalen van de lerarensalarissen geld beschikbaar stelt om de school stapsgewijs uit te bouwen en aan te passen aan de behoefte van de regio. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het recentelijk gerealiseerde laboratorium voor het vak Science (natuurkunde, scheikunde en biologie).

De school heeft ook de beschikking gekregen over een waterpomp. Voorheen moest al het water uit de nabij gelegen rivier gehaald worden.
 

De overheid gaat ook docentenhuizen bouwen voor het groeiende aantal docenten. Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de school wonen. Niet alleen omdat transport vaak een groot probleem is maar ook omdat meer van hen een bijdrage zullen leveren aan naschoolse activiteiten zodra ze in de buurt van de school wonen. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de regio. Door de uitbouw van het nabij gelegen Chinsali tot provincie hoofdstad komen er veel nieuwe mensen in het gebied wonen en veel oude boeren voelen zich gedwongen naar andere gebieden te verhuizen; het van oudsher bestaande gemeenschapsgevoel moet hierdoor opnieuw opgebouwd worden.

De foto's hierboven links laat de oproep tot aanbesteding zien. Rechts zien we twee reeds eerder gebouwde docentenhuizen.
 

De foto hiernaast laat – op de achtergrond – het inmiddels in gebruik genomen administratie blok zien. SOZ heeft de bouw hiervan destijds gefinancierd. Naast de noodzaak van adequate voorzieningen voor administratievoering was de onderliggende gedachte dat door een gemeenschappelijke administratie en een gemeenschappelijke lerarenkamer voor de – toen nog gescheiden – middelbare school en vakschool een zekere mate van integratie van beide bereikt kon worden. Inmiddels zijn beide scholen opgegaan in de Secondary School waar alle leerlingen die de lagere school hebben afgerond vervolgonderwijs volgen.

Eén van de docenten heeft de ruimte voor het gebouw opgesierd met het standbeeld 'de student'.

 

 

Eerder is al gesproken over het – door School Support andBeyond gefinancierde – Schoollunch project. Doel van dit project is alle – ongeveer 1000 – leerlingen dagelijks een gezonde maaltijd te geven. Zonder deze maaltijd zouden ze de hele dag niets te eten hebben omdat de meesten van ver komen. Op de foto's de vrijwel afgebouwde keuken en de plaats waar het eten gekookt zal worden (hout wordt door de gaten naar binnen geschoven om het vuur brandende te houden). De laatste maand van 2014 hebben alle leerlingen dagelijks maispap als lunch gekregen. In 2015 zullen groenten en bonen aan het menu worden toegevoegd.

 

Ten behoeve van het  Schoollunch project wordt ook een eetzaal gebouwd. De omvang van de eetzaal – die overigens ook voor naschoolse activiteiten gebruikt zal gaan worden – is zodanig dat vooral de dakoverspanning een uitdaging vormde. Nu had men – tegen hoge kosten – een bouwbedrijf uit de hoofdstad kunnen laten komen maar er is voor gekozen de bouw te laten uitvoeren door de bouwopleiding van de school zelf. Uiteraard met als onderliggende gedachte dat op deze wijze waardevolle kennis wordt opgebouwd binnen de eigen gemeenschap. Helaas heeft deze keuze gezorgd voor vertraging doordat het berekende aantal dakspanten onvoldoende bleek. Zoals vaak in ontwikkelingssituaties kan hierbij de vraag gesteld worden wat belangrijker is: het product of het (leer)proces. De leerlingen die nu in het regenseizoen onder afdakjes hun eten moeten opeten zullen geneigd zijn om in dit geval te kiezen voor het product!

 

Het regenseizoen is weer in volle gang. Die periode moet benut worden om de mais voor het nieuwe jaar te verbouwen. Dat was traditioneel zo en geldt ook voor de schooltuin die in het kader van het Schoollunch project is aangelegd. Gemiddeld is de regen die in de periode november tot maart valt voldoende om een goede oogst mogelijk te maken. Maar er zijn ook mindere jaren. Daarom ligt het in de bedoeling om in de toekomst de schooltuin tevens te gaan bevloeien met water uit het nabij gerealiseerde stuwmeer.

Tot slot: de school verwacht op korte termijn de oprichting van een eigen stichting geformaliseerd te hebben. Onder auspiciën van deze stichting zal als eerste gestart worden met een project dat tot doel heeft een slaapzaal te realiseren voor de meisjes – in een latere fase ook voor de jongens – die van zodanig ver komen dat het onmogelijk is dagelijks naar huis te gaan. Over de oprichting van de stichting en het genoemde project later meer.

School Support & Beyond

Categorie: PiVoT - Datum: 05 april 2014

Eind maart brachten Chris Hendriks van SOZ en twee vertegenwoordigers van School Support & Beyond (SS&B) een bezoek aan Kalwala. Doel van de reis betrof enerzijds een kennismaking tussen de vertegenwoordigers van SS&B en de betrokkenen van de school en het Ministerie in Zambia – SS&B sponsort en begeleidt het Schoollunch project dat tot doel heeft alle leerlingen van de scholen in Kalwala (inmiddels ruim 1000) dagelijks van een gezonde lunch te voorzien. Anderzijds wilden we een aantal actuele ontwikkelingen bespreken en prioriteiten bepalen voor de komende jaren.

Eind maart brachten Chris Hendriks van SOZ en twee vertegenwoordigers van School Support & Beyond (SS&B) een bezoek aan Kalwala. Doel van de reis betrof enerzijds een kennismaking tussen de vertegenwoordigers van SS&B en de betrokkenen van de school en het Ministerie in Zambia – SS&B sponsort en begeleidt het Schoollunch project dat tot doel heeft alle leerlingen van de scholen in Kalwala (inmiddels ruim 1000) dagelijks van een gezonde lunch te voorzien. Anderzijds wilden we een aantal actuele ontwikkelingen bespreken en prioriteiten bepalen voor de komende jaren.

Tot slot hebben we de gelegenheid benut om apparatuur en leermiddelen mee te nemen en een korte cursus projectmatig werken te geven aan schoolhoofden en beoogde projectleiders.

 

 

 

 

 

We gaan kort in op de belangrijkste ontwikkelingen in.

Zoals eerder aangegeven onderkent de Zambiaanse overheid in toenemende mate dat een verdere uitbouw van het beroepsonderwijs belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het land. Gekozen is voor een structuur waarbij het middelbaar onderwijs twee 'paden' kent: een academisch pad dat in principe opleidt voor het tertiair onderwijs en een beroepsgericht (vocational) pad. SOZ is blij met deze keuze omdat met name op het dunbevolkte platteland alleen met een verregaande integratie van de diverse schooltypen een voldoende mate van schaalgrootte kan worden gerealiseerd. Daarnaast geeft de structuur een basis om het grote statusverschil tussen 'white collar jobs' en 'blue collar jobs' te beperken. Zoals het rooster op de foto laat zien is in Kalwala de integratie van het beroeps onderwijs in de Secondary School – als één van de eerste in Zambia – al een feit. De lokale gemeenschap is erg blij met het feit dat nu iedereen die de lagere school verlaat – dat geldt niet alleen voor de plaatselijke lagere school maar ook voor de scholen in de omliggende dorpen – een plaats krijgt op de middelbare school.

De beroepsopleidingen die nu worden aangeboden zijn: bricklaying (metselaar), metalwork (metaalbewerking), woodwork (houtbewerking) en agriculture (landbouw). Deze laatste opleiding krijgt door het Schoollunch project een impuls omdat de leerlingen door de omvang van de schooltuin in de praktijk geconfronteerd worden met aspecten als planning en andere zaken die met schaalgrootte samenhangen.

In het kader van het Schoollunch project is door de leerlingen een schooltuin aangelegd. Zoals de foto van het maisveld laat zien kan gerekend worden op een goede oogst die dadelijk de basis gaat worden voor de lunch die de leerlingen dagelijks geserveerd gaan krijgen. De schooltuin wordt geleid door de docent van het vak landbouw. Er zijn natuurlijk wat aanloop problemen – zoals het onkruid dat geen rekening houdt met de schoolvakantie in december – maar de verwachting is dat op termijn de school meer kan produceren dan het zelf nodig heeft zodat met de verkoop van een deel van de oogst andere kosten afgedekt kunnen worden.

 

De fundering van de 'dining hall' is vrijwel gereed. De omvang van de hal moest worden bijgesteld ten opzichte van eerdere plannen omdat meer en meer leerlingen uit de omliggende regio naar de school komen. We komen nog terug op de strategische beleidskeuzen die samenhangen met de groei van de school.

 

 

 

Het administratieve blok (zie foto), dat volledig door de leerlingen van de school gebouwd wordt, nadert zijn voltooiing. Hoewel de bouw nog niet is afgerond wordt de ruimte tijdelijk benut om een klas van de middelbare school in onder te brengen. Zeker niet een gewenste situatie maar alternatieven zijn niet echt voor handen. Het Ministerie heeft toegezegd een aantal klaslokalen bij te bouwen. De notebooks waarmee een aantal werkplekken voor docenten zouden worden gerealiseerd zijn in verband met het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de staff room voorlopig toegevoegd aan het computerlab dat na schooltijd gebruikt kan worden door medewerkers van de school.

 

Doordat nabij de school de nieuwe hoofdstad van de provincie wordt gerealiseerd is sprake van een explosieve groei. Om de watervoorziening te kunnen garanderen is een stuwmeer aangelegd. Het water uit het meer zal primair voor drinkwater maar daarnaast ook voor bevloeiing van de schooltuin worden gebruikt.

 

 

 

Eerder werd gerefereerd aan de sterke groei van met name de middelbare school. De aanzuigende werking die de school laat zien is weliswaar gunstig in de zin dat nu meer kinderen een afgeronde opleiding kunnen krijgen, maar het geeft ook problemen. Zo zijn er steeds meer leerlingen die van ver komen. Lopend moeten zij een afstand afleggen van 10 tot 15 kilometer. Omdat dit bijna onmogelijk is – het zou tot 6 uur per dag kosten – blijven een aantal leerlingen in Kalwala overnachten. Voor de jongens is dat een beperkt probleem; zij vinden wel een slaapplek ergens in het dorp. Voor meisjes is het echter ongewenst dat zij zonder slaapplaats en toezicht ergens de nacht doorbrengen. Voor de meest urgente groep is daarom een tijdelijke voorziening gerealiseerd in een opslagruimte van de school (de foto toont een aantal van hen in de betreffende ruimte). Bedden zijn er niet en sanitaire voorzieningen van de school worden gebruikt. Duidelijk geen ideale situatie. Daarom hebben we met het hoofd van de school en de lokale autoriteiten een project uitgewerkt dat moet resulteren in een adequate overnachtingsmogelijkheid voor een beperkte groep studenten. Met de voorzieningen die nu binnen het Schoollunch project gerealiseerd worden kan de interne studenten de mogelijkheid worden geboden om in de ochtend en avond binnen het scholencomplex te eten.

Het projectvoorstel – gezocht zal gaan worden naar organisaties of personen die het project (mede) willen financieren – zal binnenkort op deze website gepubliceerd worden.

Een aantal keren is gerefereerd aan de sterke groei van de school. Deze groei heeft voordelen. Zo krijgen nu meer kinderen een afgeronde opleiding en kan door de omvang een breder pakket aan opleidingen worden aangeboden zonder dat dit tot inefficiënte inzet van apparatuur en docenten leidt. Maar het nadeel is met name de grotere afstand tussen huis en school. In plaats van het toenemende aantal leerlingen zou het beter zijn om het concept naar andere plaatsen in de regio te kopiëren op een zodanige wijze dat een min of meer optimale omvang gecombineerd wordt met een 'acceptabele' reistijd – hoewel met de bevolkingsdichtheid waar we over spreken ook dan nog voorzieningen voor overnachting nodig zullen zijn. Het zal nog een aantal jaren duren maar het is goed het ideaal plaatje als stip aan de horizon voor ogen te hebben.

Onderstaand youtube filmpje geeft een overzicht van het scholencomplex in de huidige ontwikkelingsfase.

School lunch

Categorie: PiVoT - Datum: 25 januari 2014

De scholen in Kalwala krijgen niet enkel leerlingen uit het dorp zelf maar uit een vele kilometers groot gebied rondom het dorp. Gedeeltelijk is dat omdat de onderwijsmogelijkheden in de regio erg beperkt zijn. Maar daarnaast speelt ook de goede reputatie van de scholen in Kalwala een rol. Dat is mooi maar heeft ook een keerzijde. Leerlingen lopen 's-ochtends een uur of meer om naar school te komen, blijven daar de hele dag en lopen 's-avonds weer terug naar huis. Dit alles zonder eten. Voor tieners is dat niet alleen zwaar maar ook ongunstig voor hun ontwikkeling. Daarom bestond allang de wens om alle leerlingen – ongeveer 400 – dagelijks van een goede lunch te voorzien. Alle betrokkenen zijn dan ook zeer blij dat de stichting School Support and Beyond de realisatie hiervan als project geadopteerd heeft. Zij zullen (financieel) zorg dragen voor de bouw van de eetzaal en toebehoren en de realisatie van de schooltuin om het voedsel te verbouwen. Afgelopen november is het project van start gegaan met het planten van mais – juist op tijd om het regenseizoen volledig te benutten. Op korte termijn zal gestart worden met de bouw van de schuur, keuken en eetzaal.

De scholen in Kalwala krijgen niet enkel leerlingen uit het dorp zelf maar uit een vele kilometers groot gebied rondom het dorp. Gedeeltelijk is dat omdat de onderwijsmogelijkheden in de regio erg beperkt zijn. Maar daarnaast speelt ook de goede reputatie van de scholen in Kalwala een rol. Dat is mooi maar heeft ook een keerzijde. Leerlingen lopen 's-ochtends een uur of meer om naar school te komen, blijven daar de hele dag en lopen 's-avonds weer terug naar huis. Dit alles zonder eten. Voor tieners is dat niet alleen zwaar maar ook ongunstig voor hun ontwikkeling. Daarom bestond allang de wens om alle leerlingen – ongeveer 400 – dagelijks van een goede lunch te voorzien. Alle betrokkenen zijn dan ook zeer blij dat de stichting School Support and Beyond de realisatie hiervan als project geadopteerd heeft. Zij zullen (financieel) zorg dragen voor de bouw van de eetzaal en toebehoren en de realisatie van de schooltuin om het voedsel te verbouwen. Afgelopen november is het project van start gegaan met het planten van mais – juist op tijd om het regenseizoen volledig te benutten. Op korte termijn zal gestart worden met de bouw van de schuur, keuken en eetzaal.

Het administratief blok, waaraan in 2013 druk gebouwd is, nadert zijn voltooiing. Het blok is voorzien van een gezamenlijke docentenkamer. Op verzoek van de docenten zal hierin een computer voorziening gerealiseerd worden – in principe met internet toegang – zodat docenten de mogelijkheid wordt geboden hun vakkennis op peil te houden en hun lessen te verrijken en vernieuwen.

Een delegatie van de eerdergenoemde stichting School Support and Beyond en een vertegenwoordiger van SOZ zullen eind maart een bezoek brengen aan Kalwala. Zij hopen dan de eerder genoemde computer voorziening te kunnen realiseren en zullen de lopende projecten bespreken met betrokkenen van de scholen en  vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs. Deze gesprekken zullen tevens de basis vormen voor een nieuw vijfjarig beleidsplan. Zowel de evaluatie van de achterliggende beleidsperiode als het plan voor de komende vijf jaar zullen eind 2014 op de website van SOZ beschikbaar komen.

Toekomstige veranderingen

Categorie: PiVoT - Datum: 25 oktober 2013

Er gaat veel veranderen voor de scholen in Kalwala. Enerzijds zullen in de omgeving van het dorp veel woningen gebouwd gaan worden. Dit hangt samen met het feit dat het nabijgelegen Chinsali hoofdstad van de nieuwe provincie Muchinga is geworden. De uitbreidingen van kantoren en woningen zullen met name gerealiseerd worden tussen het bestaande centrum van Chinsali en de 13 km daar vandaan lopende Great North Road (de belangrijkste verbinding tussen Zambia en Tanzania). Kalwala ligt precies in dit gebied. De snelle groei betekent niet alleen een groter aanbod maar ook een grotere heterogeniteit. In een volgende rapportage zullen we hierop dieper ingaan.

Er gaat veel veranderen voor de scholen in Kalwala. Enerzijds zullen in de omgeving van het dorp veel woningen gebouwd gaan worden. Dit hangt samen met het feit dat het nabijgelegen Chinsali hoofdstad van de nieuwe provincie Muchinga is geworden. De uitbreidingen van kantoren en woningen zullen met name gerealiseerd worden tussen het bestaande centrum van Chinsali en de 13 km daar vandaan lopende Great North Road (de belangrijkste verbinding tussen Zambia en Tanzania). Kalwala ligt precies in dit gebied. De snelle groei betekent niet alleen een groter aanbod maar ook een grotere heterogeniteit. In een volgende rapportage zullen we hierop dieper ingaan.

Naast de kwantitatieve groei is er de verandering van de onderwijs structuur in Zambia. In een in 2012 uitgebracht framework voor het onderwijs is aangegeven dat in de komende jaren het beroepsonderwijs een duidelijkere en belangrijkere plaats moet krijgen. Deze vernieuwing raakt met name de middelbare school structuur. Op de pagina 'Ontwikkelingen in het Zambiaanse onderwijssysteem' op deze website wordt uitgebreidere ingegaan op de beoogde vernieuwing.

De veranderingen binnen het onderwijssysteem sluiten goed aan bij het beleid dat Kalwala Trades School (tegenwoordig Kalwala School for Continuing Education) vanaf het begin heeft gevoerd: maximale samenwerking tussen academisch en vocational middelbaar onderwijs teneinde schaalvoordelen te benutten en de toegankelijkheid te vergroten. Ook het belang dat gehecht wordt aan ondernemerschap is in het nieuwe framework duidelijk zichtbaar.

Het ministerie heeft op meerdere momenten aangegeven zeer positief te staan ten aanzien van de aanpak die in Kalwala is gekozen. Zij ziet de manier waarop beroepsonderwijs en academisch middelbaar onderwijs zijn geïntegreerd in Kalwala als een regionale voorbeeld.

Een inzichtje in de constructie

Categorie: - Datum: 16 oktober 2013

Om een stevige constructie te krijgen wordt een zg ringbeam in de muren aangebracht. Een ringbeam bestaat uit ijzer dat wordt ingegoten in beton. Om het ijzer op de juiste plaats in het beton te krijgen worden drie staven door driehoekjes verbonden.

Om een stevige constructie te krijgen wordt een zg ringbeam in de muren aangebracht. Een ringbeam bestaat uit ijzer dat wordt ingegoten in beton. Om het ijzer op de juiste plaats in het beton te krijgen worden drie staven door driehoekjes verbonden.

De bouw van een office-block

Categorie: PiVoT - Datum: 25 september 2013

Dit jaar wordt door de studenten een 'office-block' gebouwd. Hierin zijn kantoorruimten ondergebracht voor zowel de Secondary School als voor de School voor Continuing Education. Daarnaast is in het complex een docentenkamer opgenomen. Deze is bedoeld voor alle docenten en zal hen onder andere computer voorzieningen bieden.

Dit jaar wordt door de studenten een 'office-block' gebouwd. Hierin zijn kantoorruimten ondergebracht voor zowel de Secondary School als voor de School voor Continuing Education. Daarnaast is in het complex een docentenkamer opgenomen. Deze is bedoeld voor alle docenten en zal hen onder andere computer voorzieningen bieden.

Op de eerste foto poseert de projectleider - Lackson Kwangu, Headteacher van de Secondary School - met terechte tevredenheid voor het in aanbouw zijnde gebouw. De studenten van de opleiding metselaar op de andere foto's stralen een vergelijkbare trots uit.

De scholen van Kalwala staan in een dunbevolkt gebied. Dat betekent dat veel leerlingen van ver komen. Voor sommigen van hen is de afstand zo groot dat zij niet dagelijks van en naar huis kunnen lopen. Doordeweeks slapen zij daarom in een hoekje van de opslagruimte voor lesmateriaal (op de foto wat spullen van hun tijdelijk nachtonderkomen). In het weekend gaan ze naar hun ouders.

Het Schoollunch project - binnenkort verschijnt meer informatie over de uitvoering hiervan - zal hen tegemoet komen voor wat betreft de maaltijden. Daarnaast willen we de komende maanden een nieuw project beschrijven dat tot doel heeft een jongens en een meisjes slaapzaal te bouwen en in te richten. Wij hopen daarvoor sponsoren te kunnen vinden zodat er in de loop van volgend jaar een redelijk week-onderkomen beschikbaar is voor studenten die veraf wonen

Algemene vooruitgang

Categorie: PiVoT - Datum: 25 februari 2013

De school ontwikkelt zich nog steeds goed. De opleiding tot metselaar - met een duur van 1 jaar - start nu voor de derde keer. Alle studenten kunnen na hun studie gemakkelijk werk vinden. Er wordt veel gebouwd in de regio. Dat is mede doordat het nabijgelegen Chinsali als hoofdstad is aangewezen van de nieuwe provincie Muchinga. Naast de bouw opleiding wordt dit jaar ook gestart met een opleiding metaalbewerking en een cursus computergebruik.

 

De school ontwikkelt zich nog steeds goed. De opleiding tot metselaar - met een duur van 1 jaar - start nu voor de derde keer. Alle studenten kunnen na hun studie gemakkelijk werk vinden. Er wordt veel gebouwd in de regio. Dat is mede doordat het nabijgelegen Chinsali als hoofdstad is aangewezen van de nieuwe provincie Muchinga. Naast de bouw opleiding wordt dit jaar ook gestart met een opleiding metaalbewerking en een cursus computergebruik.

 

Het 'computer laboratorium' is recentelijk ingericht door Chris Hendriks (SOZ) en de informatica docent van de school, Dalitso Mwale. Verschillende andere docenten van de school hebben daarbij geholpen (foto links). De leerlingen werken op een eigen notebook en hebben daarnaast een scherm waarop te zien is wat de docent op zijn notebook voordoet. De studenten zijn erg enthousiast over het computer onderwijs op deze manier.

Het computer-lab is een mooi voorbeeld van de synergie tussen de verschillende scholen: het lab wordt gebruikt voor de reguliere lessen van de middelbare school en voor de computer cursus van de vakschool. Daarnaast zullen er cursussen gegeven worden voor mensen van buiten beide scholen.

   

Naast de reguliere lessen worden ook de voorzieningen uitgebreid die het onderwijs meer compleet maken. Op de linker foto is de bibliotheek te zien. Op de rechter foto wordt begonnen met schoonmaken en egaliseren van het nieuwe sportterrein.

 

Op vrijdag 8 februari 2013 heeft het Ministerie formeel de verantwoordelijkheid  voor de school overgenomen De officiële naam van de school is sindsdien: School for Continuing Education. Het Ministerie onderkent het belang van goed beroepsonderwijs, niet alleen in de stedelijke gebieden maar ook op het platteland. Het belang dat het Ministerie hecht aan het onderwijs op het platteland wordt onder andere zichtbaar in de kwaliteit van de docenten die op de School for Continuing Education en de Secondary School zijn aangesteld.

Op de foto's de verschillende genodigden die een toespraak houden. Op de eerste twee foto's zijn achtereenvolgens aan het woord: de Provincial Education Officer en de Chief van het gebied (in de traditionele structuur is hij de hoogste leider; het daarbij behorende aanzien heeft hij ook nu nog).

Het programma omvatte naast de officiele opening van de school ook het overhandigen van de diploma's aan de geslaagde studenten (derde foto). En natuurlijk was er tijd ingeruimd voor wat ontspanning in de vorm van een demonstratie van traditionele dansen.

 

 

Aan het slot van de ceremonie werd het computer-lab officieel geopend. De genodigden krijgen een korte demonstratie van de manier waarop de toekomstige generaties leerlingen in Kalwala met de mogelijkheden van de computer kennis zullen gaan maken.

 

Tweede jaargang opleiding metselaar

Categorie: PiVoT - Datum: 25 september 2012

De opleiding tot metselaar is zijn tweede jaar ingegaan. De eerste groep heeft begin 2012 de cursus afgerond en een nieuwe lichting schoolverlaters is van start gegaan. Business as usual dus. Dat heeft als voordeel dat er voor de docenten en leiding wat meer tijd beschikbaar is om nieuwe opleidingen voor te bereiden. Daarover later meer.

 

De opleiding tot metselaar is zijn tweede jaar ingegaan. De eerste groep heeft begin 2012 de cursus afgerond en een nieuwe lichting schoolverlaters is van start gegaan. Business as usual dus. Dat heeft als voordeel dat er voor de docenten en leiding wat meer tijd beschikbaar is om nieuwe opleidingen voor te bereiden. Daarover later meer.

 

Naast de Trades School is begin van het jaar een Secondary School (middelbare school) van start gegaan. De bouw is gesponsord door de Nederlandse stichting Joy of a Toy. De foto's tonen voorbereidingen en feestelijkheden bij de opening. Voor de lokale gemeenschap betekent het dat er voor alle leerlingen van de lagere scholen in de regio de mogelijkheid is om in de eigen omgeving hun opleiding te vervolgen.

 

Het ideaal is dat het hele pallet aan onderwijs verzorgd wordt door het Ministerie van Onderwijs. Op die manier kan samenhang tussen beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs gewaarborgd worden. Daarnaast kunnen op die manier schaalvoordelen bereikt worden. Zeker op het platteland is dit belangrijk om het onderwijs betaalbaar te houden. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend maar traditioneel viel het lager beroeps onderwijs niet onder het Ministerie van Onderwijs. Sterker nog, er was geen duidelijke plaats voor dit toch belangrijke deel van het onderwijs aanbod.

Met trots laat het Hoofd van de scholen zien dat er ten aanzien van dit aspect stappen gezet worden. In opdracht van het Ministerie is er een signpost geplaatst die laat zien dat het dorp op onderwijsgebied een vooraanstaande positie inneemt en dat het Ministerie zich verantwoordelijk voelt voor het gehele aanbod.

Praktijkstage

Categorie: PiVoT - Datum: 25 november 2011

In september is de eerste groep studenten van de opleiding Bricklaying and Plastering (metselaar en stucadoor) begonnen aan hun praktijkstage. Zij doen deze stage bij de bouw van een nieuw opleidingsinstituut voor leraren, ongeveer 20 km van hun school. Het is een - voor die streek - groot project, waar zij met veel aspekten van de bouw in aanraking komen.

In september is de eerste groep studenten van de opleiding Bricklaying and Plastering (metselaar en stucadoor) begonnen aan hun praktijkstage. Zij doen deze stage bij de bouw van een nieuw opleidingsinstituut voor leraren, ongeveer 20 km van hun school. Het is een - voor die streek - groot project, waar zij met veel aspekten van de bouw in aanraking komen.

Formele start

Categorie: - Datum: 25 mei 2011

De school is klaar om formeel te starten. Na de theorielokalen is ook het gebouw voor praktijkoefeningen opgeleverd (foto 1, 2, 3 en 4). Het meubilair is in eigen beheer geconstrueerd (foto 6). Voor de opleiding ´metselaar en stukadoor´ zijn alle voorbereidingen getroffen. De leerlingen hebben zelf stenen gemaakt (foto 3 rechts) en het grootste deel van de gereedschappen zijn aangeschaft (foto 6). Het wachten is op de definitieve goedkeuring van Teveta – de Zambiaanse accreditatie organisatie voor beroepsonderwijs.


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Zoals meestal in projecten zijn er ´bemoedigende´ ontwikkelingen en zaken waarvan je gehoopt had dat het sneller en gemakkelijker zou zijn gegaan. Van beide een voorbeeld.

De Stichting Joy of a Toy helpt de weeskinderen van Kalwala Village. Eerder was in dat verband al een weeshuis opgezet. Bij dit weeshuis is nu een verbeterde was- en toiletvoorziening gerealiseerd. Hierbij is een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in sanitatie en hygiëne. De toiletblokken zijn namelijk voorzien van moderne septic tanks. De kennis over het bouwen van septic tanks was in de regio niet aanwezig. Deze moest van elders komen. Door nu de studenten en docenten van de bouwopleiding intensief te betrekken bij de realisatie van de septic tanks, is deze kennis in de toekomst ook beschikbaar bij volgende bouwprojecten. Zoals de bouw van de docenten huizen later dit jaar. Op die wijze wordt de aantrekkelijkheid van leven op het platteland vergroot. Foto 7 laat de septic tank zien; zichtbaar is dat het afval water in twee stappen gereinigd wordt.

Kalwala Village ligt in een plattelandsgebied met een lage bevolkingsdichtheid. Voor het lager onderwijs is dit geen probleem – de lagere scholen zijn zo over het gebied gespreid dat ieder kind binnen een redelijke loopafstand lager onderwijs kan volgen. Voor het vervolgonderwijs ligt het moeilijker. De schaalgrootte is het belangrijkste probleem. Niet alleen omdat een deel van de leerlingen die van de lagere school komen geen vervolgonderwijs volgen of naar elders gaan maar vooral ook omdat het vervolgonderwijs een aanzienlijke mate van differentiatie kent. Globaal bestaat het vervolgonderwijs uit het middelbaar onderwijs – de High School; voorbereidend op het tertiair onderwijs – en het beroepsonderwijs – de Trade School. Beide zullen beperkt in omvang zijn, er van uitgaande dat de scholen een gebied met een straal van maximaal 10 kilometer bedienen. Neem hierbij de behoefte aan gespecialiseerde docenten plus de noodzakelijke maar kostbare voorzieningen voor praktische oefeningen en het zal duidelijk zijn dat de schaalgrootte een kritische parameter is. Dit is de belangrijkste reden om er – met name in plattelandsgebieden – voor te pleiten het gehele spectrum aan vervolgonderwijs onder te brengen in één enkel instituut: de School voor Vervolg Onderwijs (School for Continuing Education). Deze keuze heeft de potentie in zich om expertise en leermiddelen optimaal in te zetten. Impliciet betekent deze benadering dat het instituut onder één ministerie zal vallen. Het Ministerie van Onderwijs is hiervoor het meest voor de hand liggend. Het is in Zambia echter tot nu toe niet gebruikelijk dat beroeps onderwijs onder het Ministerie van Onderwijs ressorteert. Hoewel verschillende functionarissen uit het onderwijsveld en de overheid hun steun voor het beschreven concept hebben uitgesproken, en het op zeer beperkte schaal ook elders in het land al is geïmplementeerd, is er vanuit het ministerie nog geen instemming met het formeel starten van een School for Continuing Education. Met name het Hoofd van de plaatselijke lagere school, Lackson Kwangu, spant zich bijzonder in om goedkeuring op korte termijn te verkrijgen. 
 
Op onderstaande foto: Lackson Kwangu (links; hij co-ordineert het project ter plaatse en draagt zorg voor de communicatie met de overheid) en Ireen Kalwala (rechts; zij is verntwoordelijk geweest voor de bouw van de school); een docent laat zien welke bedrijfskleding voor de leerlingen is aangeschaft. SOZ wil in hen graag allen bedanken die bijgedragen hebben aan de realisatie van de school.
 
Start metsel opleiding

Categorie: PiVoT - Datum: 25 januari 2011

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

De eerste groep van 20 studenten begint in de tweede helft van januari met hun opleiding ´metselaar´ (bricklaying and plastering; op de foto hiernaast de aankondiging op een plaatselijke lagere school). Zij zullen voor het verkrijgen van een landelijk erkend diploma over twee jaar een examen afleggen. Het ligt in de bedoeling om aan de basis opleiding korte middag/avond cursussen toe te voegen voor hen die een bredere aanbod aankunnen. Voorbeelden van dergelijke cursussen zijn: elektrische huisinstallaties, watersystemen en dergelijke. Wij komen graag in contact met mensen die dergelijke korte cursussen willen ontwikkelen en eventueel een keer ter plaatse willen verzorgen.

Verder is het plan opgevat om een middelbare school (High School) op te zetten in Kalwala Village. Met het Ministerie van Onderwijs zijn gesprekken gaande om de Trades School en de High School samen organisatorisch onder te brengen in één instituut. Met de gesprekken wordt onder meer beoogd het beroepsonderwijs een meer duidelijke positie te geven in het landelijke onderwijsaanbod.

Algemene vooruitgang

Categorie: PiVoT - Datum: 25 augustus 2010

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.


 

 
Bovenstaande 360 graden foto geeft een goed beeld van het schoolgebouw in de omgeving. Daarop is ook te zien dat rechts van de leslokalen de voorbereidingen worden getroffen voor een tweede blok: de prakticum lokalen.
 
De school valt onder de verantwoordelijkheid van een stichting (L.M. Kalwala Community Centre) en heeft als naam gekregen: Kalwala Trades School. Namens genoemde stichting wordt het dagelijks bestuur van de school uitgevoerd door een committee onder voorzitterschap van de heer Kwangu (rechts op naastgeplaatste foto), waarnemend hoofd van de nabij gelegen lagere school. Dit committee heeft inmiddels een Strategisch Plan (beschikbaar onder ´Documenten´) voor de komende 4 jaar opgesteld. Tevens heeft zij een aanvraag voor accreditatie ingediend bij Teveta (www.teveta.org.zm), de organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van het beroepsonderwijs in Zambia.
Zaken waaraan nog gewerkt wordt zijn de werving van docenten, de aanschaf van boeken en onderwijsmateriaal en het formaliseren van de relatie tussen de school en de Zambiaanse overheid.

 


Het project heeft de volledige steun van de lokale gemeenschap. De waardering voor de initiatieven van SOZ wordt onder andere zichtbaar in de gemeenschappelijke afscheidsmaaltijd.

Muren

Categorie: PiVoT - Datum: 25 mei 2010

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

Fundering

Categorie: PiVoT - Datum: 25 maart 2010

De fundering van het eerste blok klaslokalen is bijna af.

De fundering van het eerste blok klaslokalen is bijna af.