Filter:

Workshop Kunstmatige Intelligentie

Project: UNZA-EE - Datum:

Tijdens het bezoek van Chris Hendriks namens SOZ aan Zambia in april 2024, heeft hij voor een groep studenten een workshop gegeven over toepassingen van Kunstmatige Intelligentie. Het accent daarbij lag op de toepassingen die niet alleen belangrijk zijn voor Zambia, maar waarvoor ook lokale expertise nodig is. Te denken valt aan applicaties waarbij bijvoorbeeld ziektes in planten kunnen worden opgespoord.

Project GiVEN is gestart

Project: GiVEN - Datum:

Het nieuwe GiVEN project is van start gegaan. De foto toont de fundering voor het nieuwe classroom block.

Jaarverslag 2022

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2022, jaargang dertien van SOZ.

Het curriculum

Project: CiTA - Datum:

SOZ streeft in het kader van het CiTA project naar een vernieuwing van het onderwijs curriculum op verschillende opleidingsniveau's. Momenteel ligt het accent op het universitair onderwijs. Ontwikkelingen zoals de invoering van Kunstmatige Intelligentie - Artificial Intelligence - en in samenhang daarmee de komst van intelligente apparatuur gaan ook aan de Zambiaanse industrie niet voorbij. En al zal het niet snel zo zijn dat het Zambiaanse bedrijfsleven een rol van betekenis gaat spelen in de ontwikkeling en productie van dergelijke apparatuur, keuzes ten aanzien van aanschaf moeten in de toekomst gemaakt worden door de studenten die nu het hoger onderwijs volgen.

Post Corona update

Project: PiVoT - Datum:

Na twee corona jaren was het weer mogelijk Zambia te bezoeken. Overigens bleek het effect van de corona epidemie op het Zambiaanse platteland mee te vallen. Voor zover je dat als buitenstaander kunt beoordelen natuurlijk. Want bij overlijden wordt in een deel van de gevallen een andere doodsoorzaak vermeld, terwijl corona wel mede een rol gespeeld heeft.

Jaarverslag 2021

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2022, jaargang twaalf van SOZ

Jaarverslag 2020

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2020, jaargang elfde van SOZ.

Microcomputers in Technical Applications - part 3

Project: CiTA - Datum:

Begeleidende handleiding - Microcomputers in Technical Applications, part 3 Internet Of Things

Microcomputers in Technical Applications - part 2

Project: - Datum:

Begeleidende handleiding - Microcomputers in Technical Applications, part 2 Image Processing and Artificial Intelligence

Microcomputers in Technical Applications - part 1

Project: CiTA - Datum:

Begeleidende handleiding - Microcomputers in Technical Applications, part 1: Sensors and actuators

Jaarverslag 2019

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2019, jaargang tien van SOZ.

Toepassing van computers in apparatuur en industriële processen

Project: CiTA - Datum:

Dit jaar en volgend jaar zal de focus binnen het CiTA project liggen op het, binnen de studie programma’s van drie universiteiten, introduceren en verder uitbouwen van toepassing van computers in apparatuur en industriële processen. Dat betekent dat er aandacht is voor het koppelen van sensoren aan computers – we gebruiken hiervoor verschillende modellen van de Raspberry Pi – en voor computers die motortjes, led lampjes en dergelijke aansturen. Het doelniveau omvat, naast de koppeling van de computer aan de fysieke omgeving en de software ontwikkeling, de integratie van inmiddels volwassen Artificial Intelligence technieken.

Artificial intelligence in engineering

Project: CiTA - Datum:

Verkenning van AI binnen het curriculum

Toepassing van computers in apparatuur en industriële processen

Project: CiTA - Datum:

Dit jaar en volgend jaar zal de focus binnen het CiTA project liggen op het, binnen de studie programma’s van drie universiteiten, introduceren en verder uitbouwen van toepassing van computers in apparatuur en industriële processen. Dat betekent dat er aandacht is voor het koppelen van sensoren aan computers – we gebruiken hiervoor verschillende modellen van de Raspberry Pi – en voor computers die motortjes, led lampjes en dergelijke aansturen. Het doelniveau omvat, naast de koppeling van de computer aan de fysieke omgeving en de software ontwikkeling, de integratie van inmiddels volwassen Artificial Intelligence technieken.

Water project

Project: Algemeen - Datum:

Het tekort aan water werd meer en meer een probleem. Door de groeiende bevolking met daaraan gekoppeld de groei van de lagere en middelbare school en de kliniek, was de aanwezige watervoorziening onvoldoende geworden. Daarom is een project uitgevoerd waarbij door de mensen zelf een nieuw watersysteem is gebouwd.

Technische onderwijs

Project: CiTA - Datum:

De doelstelling van het CiTA project is om leerlingen en studenten meer met techniek in aanraking te brengen. En om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen betekent 'techniek' een combinatie van (eenvoudige) computers, elektrische circuits, motoren en mechanische bewegingen en allerlei sensoren. Dat klinkt als een omvangrijke investering maar dat valt mee: omdat er vaak al computers op een middelbare school aanwezig zijn kost een volledige practicumset tussen 50 en 100 euro. En de meeste leerlingen vinden het geweldig om op deze manier met technische opstellingen bezig te zijn. Echter, een zekere mate van begeleiding is noodzakelijk, ook voor de uiterst gemotiveerde leerling die over een goede handleiding beschikt. En daar zit voor het middelbaar onderwijs het grote probleem. Daarom ook is het succes van de invoering op twee middelbare scholen de laatste jaren beperkt geweest.

Handleiding; Raspberry Pi intro

Project: CiTA - Datum:

Begeleidende handleiding van de RP3 cursus 2019

Boys dormitory

Project: PiVoT - Datum:

Eerder werd een slaapzaal gerealiseerd voor ruim dertig meisjes die van ver moeten komen. Zo ver – twee uur lopen heen en twee uur terug is niet ongebruikelijk – dat ze doordeweeks eigenlijk niet naar huis konden. Ze sliepen dan ergens in de buurt onder niet altijd ideale omstandigheden. De slaapzaal biedt niet alleen onderdak maar vormt, met de begeleiding die de school biedt, tot op zekere hoogte een vervangend thuis. Begrijpelijk dat zowel de bewoners als hun ouders en de school zeer enthousiast zijn.

Jaarverslag 2018

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2018, jaargang negen van SOZ.

PiVoT & CiTA; een update

Project: CiTA, PiVoT - Datum:

Twee jaar geleden is het CiTA — Computers in Technical Applications — project gestart. Doel van dit project is de leerlingen kennis te laten opdoen in het aansturen van apparatuur met behulp van computers. Op die manier raken ze vertrouwd met een diversiteit aan sensoren en actuatoren — en de fysische beginselen die hieraan ten grondslag liggen — alsook het ontwikkelen van software voor de communicatie van de computer met de 'omringende wereld'. Het zelf schrijven van de software helpt bij de ontwikkeling van het vermogen technische problemen te analyseren en stimuleert het logisch denken.