Start metsel opleiding

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

De eerste groep van 20 studenten begint in de tweede helft van januari met hun opleiding ´metselaar´ (bricklaying and plastering; op de foto hiernaast de aankondiging op een plaatselijke lagere school). Zij zullen voor het verkrijgen van een landelijk erkend diploma over twee jaar een examen afleggen. Het ligt in de bedoeling om aan de basis opleiding korte middag/avond cursussen toe te voegen voor hen die een bredere aanbod aankunnen. Voorbeelden van dergelijke cursussen zijn: elektrische huisinstallaties, watersystemen en dergelijke. Wij komen graag in contact met mensen die dergelijke korte cursussen willen ontwikkelen en eventueel een keer ter plaatse willen verzorgen.

Verder is het plan opgevat om een middelbare school (High School) op te zetten in Kalwala Village. Met het Ministerie van Onderwijs zijn gesprekken gaande om de Trades School en de High School samen organisatorisch onder te brengen in één instituut. Met de gesprekken wordt onder meer beoogd het beroepsonderwijs een meer duidelijke positie te geven in het landelijke onderwijsaanbod.