Project UNZA – Electrical Engineering

Doel van het project UNZA-EE is de invoering van nieuwe technologiën op de afdeling Electrical Engineering van de School of Engineering. In dit kader zijn een aantal kursussen en practica ontwikkeld. Het prakticum ‘Sensoren en Actuatoren’, dat gebaseerd is op de voor het onderwijs ontwikkelde Raspberry Pi microcomputer, wordt sinds twee jaar gegeven. Hierbij maken de studenten kennis met diverse sensoren en actuatoren (de ‘edge’ apparatuur), varieren van een warmte en snelheid sensor tot een stoplicht en een robotarm. Alle edge apparatuur wordt door de studenten uitgelezen en geprogrammeerd op basis van computer programma’s die zij zelf schrijven in de programmeertaal Python.

In 2023 is gestart met een tweetal nieuwe kursussen die door medewerkers van SOZ zijn ontwikkeld. De kursussen zijn ‘Applied Artificial Intelligence’ (AAI) en ‘Internet of Things & Security’ (IoT). AAI richt zich op de toepassing van Kunstmatige Intelligentie in the verschillende industriële sectoren en technische toepassingen. IoT heeft als focus de computorisering van regel en meetapparatuur in het hele spectrum aan technische toepassingen, variërend van proces- en produktie-industrie tot (gedeeltelijk) geautomatiseerde voertuigen en klimaarbeheersing in gebouwen. Bij dit alles speelt de beveiliging van data (uiteraard) een belangrijke rol.

Beide kursussen zijn in 2023 voor het eerst gegeven door een medewerker van SOZ waarbij de doelgroep bestond uit zowel de staf van de afdeling als ingenieurs uit het bedrijfsleven. Dit programma wordt in 2024 herhaald. Vanaf 2025 zullen de onderwerpen struktureel worden opgenomen in het curriculum, zo is de bedoeling.

Belangstellenden kunnen zonder kosten alle materiaal beschikbaar krijgen. Gebruik hiervoor het kontakt formulier.

UNZA