Project GiVEN

De participatie van vrouwen in het huidige aanbod aan beroepsonderwijs is (nog) zeer beperkt. Dat is jammer want hierdoor is er voor hen die op basis van het examen aan het einde van het derde leerjaar van de middelbare school niet verder kunnen, geen vervolgonderwijs. Dat betekent niet alleen dat zij zich niet verder ontwikkelen – waardoor hun kansen op werk beperkt blijven – maar ook dat de school het zicht op hen verliest. De school kan daardoor niet de begeleiing bieden die op deze leeftijd juist zo nodig is.

Begin 2023 is in samenwerking met onze zusterorganisatie School Support & Beyond en geheel door hen gefinancierd, een project opgestart dat tot doel heeft de participatie van vrouwen in het beroepsonderwijs te vergroten. In de eerste fase worden in dat kader de faciliteiten gerealiseerd om een nieuwe opleiding te kunnen aanbieden op het gebied van kleding maken. Dat betekent extra klaslokalen bouwen, apparatuur zoals naaimachines aanschaffen en op termijn slaapzalen bouwen en inrichten voor hen die van ver komen. En natuurlijk voorlichting. De overheid heeft toegezegd zorg te dragen voor het extra personeel (docenten en begeleiders) en de noodzakelijke materialen. De looptijd van het gehele project is vijf jaar.

WomanParticipation