Algemene vooruitgang

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.

Bovenstaande 360 graden foto geeft een goed beeld van het schoolgebouw in de omgeving. Daarop is ook te zien dat rechts van de leslokalen de voorbereidingen worden getroffen voor een tweede blok: de prakticum lokalen.
De school valt onder de verantwoordelijkheid van een stichting (L.M. Kalwala Community Centre) en heeft als naam gekregen: Kalwala Trades School. Namens genoemde stichting wordt het dagelijks bestuur van de school uitgevoerd door een committee onder voorzitterschap van de heer Kwangu (rechts op naastgeplaatste foto), waarnemend hoofd van de nabij gelegen lagere school. Dit committee heeft inmiddels een Strategisch Plan (beschikbaar onder ´Documenten´) voor de komende 4 jaar opgesteld. Tevens heeft zij een aanvraag voor accreditatie ingediend bij Teveta (www.teveta.org.zm), de organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van het beroepsonderwijs in Zambia. Zaken waaraan nog gewerkt wordt zijn de werving van docenten, de aanschaf van boeken en onderwijsmateriaal en het formaliseren van de relatie tussen de school en de Zambiaanse overheid.

Het project heeft de volledige steun van de lokale gemeenschap. De waardering voor de initiatieven van SOZ wordt onder andere zichtbaar in de gemeenschappelijke afscheidsmaaltijd.