Post Corona update

Na twee corona jaren was het weer mogelijk Zambia te bezoeken. Overigens bleek het effect van de corona epidemie op het Zambiaanse platteland mee te vallen. Voor zover je dat als buitenstaander kunt beoordelen natuurlijk. Want bij overlijden wordt in een deel van de gevallen een andere doodsoorzaak vermeld, terwijl corona wel mede een rol gespeeld heeft.

Kalwale Secondary School functioneert goed. Voor wat de examen resultaten betreft behoren ze tot de beste van de regio. De school gebouwen en omgeving zien er onderhouden uit. Soms wordt een vloer vervangen - daar is dan destijds een betonmengsel gebruikt met teveel zand in verhouding tot de hoeveelheid cement.

Een blijvend probleem is de voortdurende toename van het aantal leerlingen. Naast de groei van de bevolkingsdichtheid in de regio wordt deze mede versterkt door het feit dat de school officieel 'boarding school' - een school met huisvesting voor de leerlingen - is geworden. Door de groei is er een tekort aan klaslokalen. Zoals een van de foto´s laat zien wordt daarom ook de grote eetzaal - dining hall - als klaslokaal gebruikt gedurende de lestijden.

Naast de problemen die samenhangen met de groei van de school, is er een voortdurende zorg ten aanzien van de beschikbaarheid van apparatuur voor de beroepsopleiding. Het ontbreken van apparatuur heeft, uiteraard, een directe invloed op de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast zou een voldoende beschikbaarheid van apparatuur het imago van de opleiding verbeteren. Te vaak wordt de beroepsopleiding immers nog gezien als een opleiding voor leerlingen die niet de capaciteiten hebben om de academische richting - vergelijkbaar met mavo/havo - te volgen. Door een bijdrage voor de aanschaf van apparatuur - zie foto's - hoopt SOZ aan beide problemen tegemoet te komen. De tafel-zaagmachine is meegenomen uit Nederland. De andere apparatuur is ter plaatse aangeschaft.

Op dit moment leidt de beroepsopleiding op voor technisch georiënteerde beroepen. Niet ten onrechte want er is een groot tekort aan bekwame technici. De keerzijde is echter - zoals dit ook in veel andere landen het geval is - dat de deelname van vrouwen zeer beperkt is. Daarom wordt er met de leiding van de school nagedacht over een beroepsopleiding die de participatie van vrouwelijke studenten zal vergroten. Over het opleidingsprofiel bestaan wel al concrete ideeën. Aan de financiering wordt nog gewerkt.