Het curriculum

SOZ streeft in het kader van het CiTA project naar een vernieuwing van het onderwijs curriculum op verschillende opleidingsniveau's. Momenteel ligt het accent op het universitair onderwijs. Ontwikkelingen zoals de invoering van Kunstmatige Intelligentie - Artificial Intelligence - en in samenhang daarmee de komst van intelligente apparatuur gaan ook aan de Zambiaanse industrie niet voorbij. En al zal het niet snel zo zijn dat het Zambiaanse bedrijfsleven een rol van betekenis gaat spelen in de ontwikkeling en productie van dergelijke apparatuur, keuzes ten aanzien van aanschaf moeten in de toekomst gemaakt worden door de studenten die nu het hoger onderwijs volgen.

Voor de bediening zijn mensen nodig die nu deelnemen aan een lagere of  middelbare beroepsopleidingen. Daarom is een zekere vertrouwdheid met nieuwe technieken op verschillende niveau's essentieel voor een gebalanceerde industriële ontwikkeling. Waar wordt welke apparatuur ingezet, is een vraag die voortdurend beantwoord zal moeten worden. En, ook niet onbelangrijk, hoe kunnen we het hoofd bieden aan de voortdurende bedreigingen die via het internet en de veelheid aan wifi verbindingen op ons afkomen. Kortom, een aanpassing van de curricula op de verschillende opleidingsniveau's is een voortdurend aandachtspunt.

Ten behoeve van de universiteiten in Zambia - te starten met de grootste universiteit, de UNZA - zijn, in het verlengde van de hiervoor geschetste ontwikkeling, een aantal nieuwe vakken ontwikkeld. Hierbij staat het daadwerkelijk bezig zijn met de nieuwe apparatuur, en de daarop gebaseerde  technische mogelijkheden, centraal. Cursus en practicum handleidingen op de vakgebieden meet- en regelapparatuur, kunstmatige intelligentie en industriële computer netwerken en beveiliging zijn voor geïnteresseerden kosteloos beschikbaar. Aanvraag voor elektronische toezending kan gedaan worden via het contact formulier van deze website.

Op de UNZA is de inpassing van de nieuwe cursussen in het reguliere curriculum in werking gezet. Daarnaast worden op korte termijn een aantal cursussen aangeboden voor mensen werkzaam in het bedrijfsleven.