Toepassing van computers in apparatuur en industriële processen

Dit jaar en volgend jaar zal de focus binnen het CiTA project liggen op het, binnen de studie programma’s van drie universiteiten, introduceren en verder uitbouwen van toepassing van computers in apparatuur en industriële processen. Dat betekent dat er aandacht is voor het koppelen van sensoren aan computers – we gebruiken hiervoor verschillende modellen van de Raspberry Pi – en voor computers die motortjes, led lampjes en dergelijke aansturen. Het doelniveau omvat, naast de koppeling van de computer aan de fysieke omgeving en de software ontwikkeling, de integratie van inmiddels volwassen Artificial Intelligence technieken.

De drie universiteiten zijn: Universiteit van Nairobi (afdeling Electronic Engineering), de Universiteit van Zambia (afdeling Electronic Engineering en afdelingen in toepassingsgebieden) en de Kapassa Makassa Universiteit in het noorden van Zambia (opleiding docent Science en ICT).

Naast de integratie van moderne technieken in het curriculum zullen door studenten in het kader van hun afstudeer opdracht aansprekende demonstratie opstellingen gerealiseerd worden. Dit laatste met als doel meer middelbare school leerlingen te interesseren voor techniek.

Met de universiteiten is afgesproken dat vanaf 2021 gestart zal worden met het introduceren van een basis practicum op middelbare scholen. Vooralsnog wordt gedacht aan het inpassen van dit practicum in het vak natuurkunde met voor de geïnteresseerde leerlingen de mogelijkheid tot verdere verdieping in club verband.

 

Op de foto’s: studenten tijdens een les en studenten werkend aan hun projecten.