Technische onderwijs

De doelstelling van het CiTA project is om leerlingen en studenten meer met techniek in aanraking te brengen. En om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen betekent 'techniek' een combinatie van (eenvoudige) computers, elektrische circuits, motoren en mechanische bewegingen en allerlei sensoren. Dat klinkt als een omvangrijke investering maar dat valt mee: omdat er vaak al computers op een middelbare school aanwezig zijn kost een volledige practicumset tussen 50 en 100 euro. En de meeste leerlingen vinden het geweldig om op deze manier met technische opstellingen bezig te zijn. Echter, een zekere mate van begeleiding is noodzakelijk, ook voor de uiterst gemotiveerde leerling die over een goede handleiding beschikt. En daar zit voor het middelbaar onderwijs het grote probleem. Daarom ook is het succes van de invoering op twee middelbare scholen de laatste jaren beperkt geweest.

Vanaf dit jaar wordt een nieuwe aanpak gevolgd: op een drietal universiteiten wordt een regulier practicum ingevoerd gericht op de CiTA doelstellingen. Dit zijn de Universiteit van Nairobi (UoN), de Universiteit van Zambia (UNZA) en de Kapassa Makassa Universiteit (KMU; een nieuwe universiteit in het noorden van Zambia). De universiteiten hebben toegezegd om gebruik makend van hun practicum voorzieningen middelbare school docenten op te leiden en de invoering op de middelbare school te begeleiden. Op de KMU gebeurt dit heel direkt: het practicum wordt ingevoerd bij de opleiding voor docenten ICT. Uitgangspunt van de aanpak is telkens dat SOZ de apparatuur beschikbaar stelt en practicum handleidingen ontwikkelt en de respectieve universiteiten de bemensing en organisatie op zich nemen.

Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de universiteiten kunnen beschikken over een waardevolle uitbreiding van hun practicum voorzieningen en de uiteindelijke doorwerking naar het middelbaar onderwijs is aanzienlijk kansrijker dan bij een directe invoering op middelbare scholen.

Ter voorbereiding zijn een aantal workshops gegeven. Op de foto's de workshop op de KMU; vooral het programmeren van een eenvoudige robot arm is een experiment dat met veel enthousiasme wordt uitgevoerd. De gebruikte apparatuur is ter plaatse achtergebleven. Dit jaar en begin volgend jaar zullen de practica verder worden ingericht. Voor belangstellenden is de handleiding voor de workshops te downloaden vanaf de pagina 'Documenten'.

Door W&O Europe BV zijn een aantal gebruikte laptops beschikbaar gesteld. Deze computers zijn overgedragen aan de school in Kalwala voor hun ICT lessen. Eén van de laptops is echter als aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een veelbelovende leerling op het gebied van ICT. Op de foto het moment van de prijsuitreiking. Met het hoofd van de school is afgesproken dat we zullen proberen op dit gerbied meer donaties van bedrijven te krijgen zodat van de prijs uitreiking een jaarlijkse traditie kan worden gemaakt.

De Secondary School in Kalwala doet het goed. Bij de laatste examens eindigden zij als derde binnen de provincie. Recentelijk is de slaapzaal voor de jongens beschikbaar gekomen. Eerder al werd de meisjes slaapzaal in gebruik genomen. De beide slaapzalen zijn een enorme verbetering voor de leerlingen die van ver moeten komen en die niet dagelijks de afstand van en naar huis kunnen lopen. De school ziet er verzorgd uit en ook de schooltuin levert een productie die voldoende is om alle leerlingen dagelijks van een warme lunch te voorzien.