Water project

Het tekort aan water werd meer en meer een probleem. Door de groeiende bevolking met daaraan gekoppeld de groei van de lagere en middelbare school en de kliniek, was de aanwezige watervoorziening onvoldoende geworden. Daarom is een project uitgevoerd waarbij door de mensen zelf een nieuw watersysteem is gebouwd.

Het systeem bestaat uit een tank die dagelijks volgepompt wordt met water uit een nabijgelegen stuwmeer en een aantal tappunten. Het project is gefinancierd door de Stichting School Support & Beyond in samenwerking met SOZ.