Filter:

Toekomstige veranderingen

Project: PiVoT - Datum:

Er gaat veel veranderen voor de scholen in Kalwala. Enerzijds zullen in de omgeving van het dorp veel woningen gebouwd gaan worden. Dit hangt samen met het feit dat het nabijgelegen Chinsali hoofdstad van de nieuwe provincie Muchinga is geworden. De uitbreidingen van kantoren en woningen zullen met name gerealiseerd worden tussen het bestaande centrum van Chinsali en de 13 km daar vandaan lopende Great North Road (de belangrijkste verbinding tussen Zambia en Tanzania). Kalwala ligt precies in dit gebied. De snelle groei betekent niet alleen een groter aanbod maar ook een grotere heterogeniteit. In een volgende rapportage zullen we hierop dieper ingaan.

Naast de kwantitatieve groei is er de verandering van de onderwijs structuur in Zambia. In een in 2012 uitgebracht framework voor het onderwijs is aangegeven dat in de komende jaren het beroepsonderwijs een duidelijkere en belangrijkere plaats moet krijgen. Deze vernieuwing raakt met name de middelbare school structuur. Op de pagina 'Ontwikkelingen in het Zambiaanse onderwijssysteem' op deze website wordt uitgebreidere ingegaan op de beoogde vernieuwing.

De veranderingen binnen het onderwijssysteem sluiten goed aan bij het beleid dat Kalwala Trades School (tegenwoordig Kalwala School for Continuing Education) vanaf het begin heeft gevoerd: maximale samenwerking tussen academisch en vocational middelbaar onderwijs teneinde schaalvoordelen te benutten en de toegankelijkheid te vergroten. Ook het belang dat gehecht wordt aan ondernemerschap is in het nieuwe framework duidelijk zichtbaar.

Het ministerie heeft op meerdere momenten aangegeven zeer positief te staan ten aanzien van de aanpak die in Kalwala is gekozen. Zij ziet de manier waarop beroepsonderwijs en academisch middelbaar onderwijs zijn geïntegreerd in Kalwala als een regionale voorbeeld.

Een inzichtje in de constructie

Project: PiVoT - Datum:

Om een stevige constructie te krijgen wordt een zg ringbeam in de muren aangebracht. Een ringbeam bestaat uit ijzer dat wordt ingegoten in beton. Om het ijzer op de juiste plaats in het beton te krijgen worden drie staven door driehoekjes verbonden.

De bouw van een office-block

Project: PiVoT - Datum:

Dit jaar wordt door de studenten een 'office-block' gebouwd. Hierin zijn kantoorruimten ondergebracht voor zowel de Secondary School als voor de School voor Continuing Education. Daarnaast is in het complex een docentenkamer opgenomen. Deze is bedoeld voor alle docenten en zal hen onder andere computer voorzieningen bieden.

Algemene vooruitgang

Project: PiVoT - Datum:

De school ontwikkelt zich nog steeds goed. De opleiding tot metselaar - met een duur van 1 jaar - start nu voor de derde keer. Alle studenten kunnen na hun studie gemakkelijk werk vinden. Er wordt veel gebouwd in de regio. Dat is mede doordat het nabijgelegen Chinsali als hoofdstad is aangewezen van de nieuwe provincie Muchinga. Naast de bouw opleiding wordt dit jaar ook gestart met een opleiding metaalbewerking en een cursus computergebruik.

Jaarverslag 2012

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2012, het derde jaar van SOZ.

Tweede jaargang opleiding metselaar

Project: PiVoT - Datum:

De opleiding tot metselaar is zijn tweede jaar ingegaan. De eerste groep heeft begin 2012 de cursus afgerond en een nieuwe lichting schoolverlaters is van start gegaan. Business as usual dus. Dat heeft als voordeel dat er voor de docenten en leiding wat meer tijd beschikbaar is om nieuwe opleidingen voor te bereiden. Daarover later meer.

Jaarverslag 2011

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2011, jaargang twee van SOZ.

Praktijkstage

Project: PiVoT - Datum:

In september is de eerste groep studenten van de opleiding Bricklaying and Plastering (metselaar en stucadoor) begonnen aan hun praktijkstage. Zij doen deze stage bij de bouw van een nieuw opleidingsinstituut voor leraren, ongeveer 20 km van hun school. Het is een - voor die streek - groot project, waar zij met veel aspekten van de bouw in aanraking komen.

De formele start

Project: PiVoT - Datum:

De school is klaar om formeel te starten. Na de theorielokalen is ook het gebouw voor praktijkoefeningen opgeleverd (onderstaande foto 1, 2, 3 en 4). Het meubilair is in eigen beheer geconstrueerd (foto 6). Voor de opleiding ´metselaar en stukadoor´ zijn alle voorbereidingen getroffen. De leerlingen hebben zelf stenen gemaakt (foto 3 rechts) en het grootste deel van de gereedschappen zijn aangeschaft (foto 6). Het wachten is op de definitieve goedkeuring van Teveta – de Zambiaanse accreditatie organisatie voor beroepsonderwijs.

Start metsel opleiding

Project: PiVoT - Datum:

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

Jaarverslag 2010

Project: Algemeen - Datum:

Dit verslag blikt kort terug op 2010, het start jaar van SOZ

Algemene vooruitgang

Project: PiVoT - Datum:

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.

De eerste muren

Project: PiVoT - Datum:

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

Fundering

Project: PiVoT - Datum:

De fundering van het eerste blok klaslokalen is bijna af.

De notariele akte van oprichting van de Stichting.

Project: Algemeen - Datum:

De notariele akte van oprichting van de Stichting.