Op deze pagina vindt u een overzicht van onze updates.

Start metsel opleiding

Project: PiVoT - Datum: 2011-01-25

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

Jaarverslag 2010

Project: Algemeen - Datum: 2011-01-01

Dit verslag blikt kort terug op 2010, het start jaar van SOZ

Algemene vooruitgang

Project: PiVoT - Datum: 2010-08-25

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.

De eerste muren

Project: PiVoT - Datum: 2010-05-25

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

Fundering

Project: PiVoT - Datum: 2010-03-25

De fundering van het eerste blok klaslokalen is bijna af.

Akte van oprichting

Project: Algemeen - Datum: 2009-01-01

De notariele akte van oprichting van de Stichting.