Op deze pagina vindt u een overzicht van onze updates.

Akte van oprichting

Project: Algemeen - Datum: 2009-01-01

De notariele akte van oprichting van de Stichting.