Op deze pagina vindt u een overzicht van onze updates.

Jaarverslag 2012

Project: Algemeen - Datum: 2013-01-01

Dit verslag blikt kort terug op 2012, het derde jaar van SOZ.

Tweede jaargang opleiding metselaar

Project: PiVoT - Datum: 2012-09-25

De opleiding tot metselaar is zijn tweede jaar ingegaan. De eerste groep heeft begin 2012 de cursus afgerond en een nieuwe lichting schoolverlaters is van start gegaan. Business as usual dus. Dat heeft als voordeel dat er voor de docenten en leiding wat meer tijd beschikbaar is om nieuwe opleidingen voor te bereiden. Daarover later meer.

Jaarverslag 2011

Project: Algemeen - Datum: 2012-01-01

Dit verslag blikt kort terug op 2011, jaargang twee van SOZ.

Praktijkstage

Project: PiVoT - Datum: 2011-11-25

In september is de eerste groep studenten van de opleiding Bricklaying and Plastering (metselaar en stucadoor) begonnen aan hun praktijkstage. Zij doen deze stage bij de bouw van een nieuw opleidingsinstituut voor leraren, ongeveer 20 km van hun school. Het is een - voor die streek - groot project, waar zij met veel aspekten van de bouw in aanraking komen.

De formele start

Project: PiVoT - Datum: 2011-05-25

De school is klaar om formeel te starten. Na de theorielokalen is ook het gebouw voor praktijkoefeningen opgeleverd (onderstaande foto 1, 2, 3 en 4). Het meubilair is in eigen beheer geconstrueerd (foto 6). Voor de opleiding ´metselaar en stukadoor´ zijn alle voorbereidingen getroffen. De leerlingen hebben zelf stenen gemaakt (foto 3 rechts) en het grootste deel van de gereedschappen zijn aangeschaft (foto 6). Het wachten is op de definitieve goedkeuring van Teveta – de Zambiaanse accreditatie organisatie voor beroepsonderwijs.

Start metsel opleiding

Project: PiVoT - Datum: 2011-01-25

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

Jaarverslag 2010

Project: Algemeen - Datum: 2011-01-01

Dit verslag blikt kort terug op 2010, het start jaar van SOZ

Algemene vooruitgang

Project: PiVoT - Datum: 2010-08-25

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.

De eerste muren

Project: PiVoT - Datum: 2010-05-25

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

Fundering

Project: PiVoT - Datum: 2010-03-25

De fundering van het eerste blok klaslokalen is bijna af.