Technology will never replace great teachers, but
technology in the hands of great teachers is transformational.

-George Couros

 

Sinds een aantal jaren vormt het gebruik van computers een onderdeel van het curriculum op de middelbare scholen in Zambia. Evenals in andere landen ligt het accent daarbij op 'computer literacy' en administratieve basistoepassingen zoals tekstverwerken en het gebruik van spreadsheets. Belangrijk, maar is het voldoende?

In toenemende mate wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Wat ontbreekt is, zo stellen onderwijskundigen, de ontwikkeling van computer software. Niet omdat het schrijven van programma's op zich belangrijk is maar omdat hiermee de vaardigheid ontwikkeld wordt om complexe problemen op te splitsen in deelproblemen op een zodanige wijze dat in de deelproblemen bekende structuren herkend worden. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen inzien hoe computers een rol (kunnen) spelen in de fysieke werkelijkheid. Een voorbeeld: een computer die de stoplichten aanstuurt op een complex kruispunt heeft daarvoor bepaalde ingangssignalen nodig, werkt vervolgens met een bepaalde herhaalstructuur en maakt keuzes op basis van de beschikbare ingangssignalen. Of, wat geavanceerder maar steeds dichterbij komend, de besturing door een computer van een robot.

Binnen het project 'Computers in Technische Applicaties' - CiTA - wordt een mogelijkheid gezocht om kennis en vaardigheden op het gebied van technische toepassingen en de benutting van computers daarin een plaats te geven in het middelbaar onderwijs. Het oorspronkelijke doel  was de invoering van 'spelen met techniek' op middelbare scholen. Via workshops en aktiviteiten in clubverband zou apparatuur en kennis met name binnen het bereik moeten komen van studenten met een technische belangstelling. Op zich lukte dat wel maar de continuïteit vormde een probleem. Er zijn wel altijd enthousiaste docenten te vinden maar het verloop is groot. En dan zitten de leerlingen ineens zonder begeleiding. Om deze en andere redenen worden vanaf 2019 workshops gegeven op twee universiteiten met als doel het onderwerp daar structureel in het curriculum op te nemen. Door middel van vakantiekursussen en ondersteuning van docenten kan dan op middelbare scholen de kennis opgebouwd en in stand gehouden worden. Met name de variant waarbij universitaire studenten tegen onkostenvergoeding de kennis uitdragen wordt kansrijk geacht.

Drie lab programma´s zijn ontwikkeld in het kader van het CiTA project:

  • Deel 1 – Sensors and Actuators
  • Deel 2 – Image Processing and Artificial Intelligence
  • Deel 3 – Internet of Things

De labs zijn gebaseerd op de Raspberry Pi en richten zich op de toepassing van Kunstmatige Intelligentie en Internet of Things. Het eerste lab (Sensors and Actuators) geeft een inleiding in zowel de Raspberry Pi en zijn programmeeromgeving als enkele van de belangrijke koppelingen met de fysieke omgeving.

De labs worden opgenomen in het curriculum van drie universiteiten.

De handleidingen zijn beschikbaar onder ´Documenten´. Alle materiaal dat binnen het CiTA project is ontwikkeld kan kosteloos gebruikt worden ten behoeve van het onderwijs en niet-commerciele toepassingen. Een verwijzing naar de aard van ons project en correspondentie over de toepassing en de resultaten worden op prijs gesteld.

The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia
The Raspberry Pi goes to Zambia

 

DonateDoneren: Heeft u nog een oude computer staan?

 

Voor het CiTA project is SOZ constand op zoek naar gebruikte computers en toebehoren. Heeft u nog iets staan dat toch niet meer gebruikt word? Of misschien worden de computers op uw werk vervangen? We horen het graag, en verwelkomen een berichtje via onze contact pagina!