Workshop Kunstmatige Intelligentie
Gepost op - Label: UNZA-EE

Tijdens het bezoek van Chris Hendriks namens SOZ aan Zambia in april 2024, heeft hij voor een groep studenten een workshop gegeven over toepassingen van Kunstmatige Intelligentie. Het accent daarbij lag op de toepassingen die niet alleen belangrijk zijn voor Zambia, maar waarvoor ook lokale expertise nodig is. Te denken valt aan applicaties waarbij bijvoorbeeld ziektes in planten kunnen worden opgespoord.

Project GiVEN is gestart
Gepost op - Label: GiVEN

Het nieuwe GiVEN project is van start gegaan. De foto toont de fundering voor het nieuwe classroom block.

Jaarverslag 2022
Gepost op - Label: Algemeen

Dit verslag blikt kort terug op 2022, jaargang dertien van SOZ.

Het curriculum
Gepost op - Label: CiTA

SOZ streeft in het kader van het CiTA project naar een vernieuwing van het onderwijs curriculum op verschillende opleidingsniveau's. Momenteel ligt het accent op het universitair onderwijs. Ontwikkelingen zoals de invoering van Kunstmatige Intelligentie - Artificial Intelligence - en in samenhang daarmee de komst van intelligente apparatuur gaan ook aan de Zambiaanse industrie niet voorbij. En al zal het niet snel zo zijn dat het Zambiaanse bedrijfsleven een rol van betekenis gaat spelen in de ontwikkeling en productie van dergelijke apparatuur, keuzes ten aanzien van aanschaf moeten in de toekomst gemaakt worden door de studenten die nu het hoger onderwijs volgen.

Post Corona update
Gepost op - Label: PiVoT

Na twee corona jaren was het weer mogelijk Zambia te bezoeken. Overigens bleek het effect van de corona epidemie op het Zambiaanse platteland mee te vallen. Voor zover je dat als buitenstaander kunt beoordelen natuurlijk. Want bij overlijden wordt in een deel van de gevallen een andere doodsoorzaak vermeld, terwijl corona wel mede een rol gespeeld heeft.

Jaarverslag 2021
Gepost op - Label: Algemeen

Dit verslag blikt kort terug op 2022, jaargang twaalf van SOZ

Jaarverslag 2020
Gepost op - Label: Algemeen

Dit verslag blikt kort terug op 2020, jaargang elfde van SOZ.

Microcomputers in Technical Applications - part 3
Gepost op - Label: CiTA

Begeleidende handleiding - Microcomputers in Technical Applications, part 3 Internet Of Things

Microcomputers in Technical Applications - part 2
Gepost op - Label:

Begeleidende handleiding - Microcomputers in Technical Applications, part 2 Image Processing and Artificial Intelligence

Microcomputers in Technical Applications - part 1
Gepost op - Label: CiTA

Begeleidende handleiding - Microcomputers in Technical Applications, part 1: Sensors and actuators