Stand van zaken

PiVoT: Augustus 2016

De bouw van de eerste slaapzaal is afgerond (zie vooraanzicht op foto). Er is reeds een begin gemaakt met de bouw van de...

PiVoT: April 2016

Al snel na de oprichting van de school in Kalwala ontstond de behoefte aan slaapplaatsen voor de leerlingen. Sommigen van...

CiTA: De introductie van de Raspberry Pi

Als start van het project is op twee scholen (Kalwala Secondary School en Chadiza Boarding Secondary School) een workshop...

PiVoT: Oktober 2015

 De eetzaal is nu vrijwel af. Door technische problemen heeft de bouw langer geduurd dan was voorzien. Hierbij moet...

PiVoT: Januari 2015

Zoals we eerder schreven heeft het Ministerie van Onderwijs de verantwoordelijkheid voor de school overgenomen. Dit...

PiVoT: April 2014

Eind maart brachten Chris Hendriks van SOZ en twee vertegenwoordigers van School Support & Beyond (SS&B) een...

Actief project

PiVoT staat voor Pilot for Vocational Training: proefproject voor beroepsopleiding. In het PiVoT project wordt een school voor lager beroepsonderwijs in plattelandsgebieden gerealiseerd met daarbij als een belangrijk aandachtspunt de kopieerbaarheid van het concept naar andere plaatsen.  Lees verder..

Actief project

Sinds een aantal jaren vormt het gebruik van computers een onderdeel van het curriculum op de middelbare scholen in Zambia. Evenals in andere landen ligt het accent daarbij op 'computer literacy' en administratieve basistoepassingen zoals tekstverwerken en het gebruik van spreadsheets. Belangrijk, maar is het voldoende?  Lees verder..