Stand van zaken

PiVoT: Oktober 2017

De school is sinds enige maanden officieel geregistreerd onder de naam Kalwala High School. De school heeft de status van...

PiVoT: Mei 2017

Door de toename van het aantal leerlingen is meer meubilair nodig. Niet alleen voor de klaslokalen maar ook voor de...

PiVoT: Januari 2017

De school is weer begonnen. De slaapzaal voor de meisjes is van stapelbedden en kasten voorzien. Zoals een plaatselijke...

PiVoT: Augustus 2016

De bouw van de eerste slaapzaal is afgerond (zie vooraanzicht op foto). Er is reeds een begin gemaakt met de bouw van de...

PiVoT: April 2016

Al snel na de oprichting van de school in Kalwala ontstond de behoefte aan slaapplaatsen voor de leerlingen. Sommigen van...

CiTA: De introductie van de Raspberry Pi

Als start van het project is op twee scholen (Kalwala Secondary School en Chadiza Boarding Secondary School) een workshop...

Actief project

PiVoT staat voor Pilot for Vocational Training: proefproject voor beroepsopleiding. In het PiVoT project wordt een school voor lager beroepsonderwijs in plattelandsgebieden gerealiseerd met daarbij als een belangrijk aandachtspunt de kopieerbaarheid van het concept naar andere plaatsen.  Lees verder..

Actief project

Sinds een aantal jaren vormt het gebruik van computers een onderdeel van het curriculum op de middelbare scholen in Zambia. Evenals in andere landen ligt het accent daarbij op 'computer literacy' en administratieve basistoepassingen zoals tekstverwerken en het gebruik van spreadsheets. Belangrijk, maar is het voldoende?  Lees verder..