Ministry of Education
Wed, 01/28/2015 - 13:49

As we mentioned before on this site the Ministry of Education has taken over responsibility for the school. This doesn't mean that suddenly there is plenty of money available but it does mean that the Ministry makes - apart from paying the staff salaries - funds available for stepwise expansion of the school and for adapting it to the local needs. The contribution of the Ministry becomes, for example, visible in the recently installed science lab.

The school also got a water pump. Previously water had to be collected from the nearby river.

tekst

De overheid gaat ook docentenhuizen bouwen voor het groeiende aantal docenten. Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de school wonen. Niet alleen omdat transport vaak een groot probleem is maar ook omdat meer van hen een bijdrage zullen leveren aan naschoolse activiteiten zodra ze in de buurt van de school wonen. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de regio. Door de uitbouw van het nabij gelegen Chinsali tot provincie hoofdstad komen er veel nieuwe mensen in het gebied wonen en veel oude boeren voelen zich gedwongen naar andere gebieden te verhuizen; het van oudsher bestaande gemeenschapsgevoel moet hierdoor opnieuw opgebouwd worden.

De foto's hierboven links laat de oproep tot aanbesteding zien. Rechts zien we twee reeds eerder gebouwde docentenhuizen, gesponsord door de organisatie Joy of a Toy).

De foto hiernaast laat – op de achtergrond – het inmiddels in gebruik genomen administratie blok zien. SOZ heeft de bouw hiervan destijds gefinancierd. Naast de noodzaak van adequate voorzieningen voor administratievoering was de onderliggende gedachte dat door een gemeenschappelijke administratie en een gemeenschappelijke lerarenkamer voor de – toen nog gescheiden – middelbare school en vakschool een zekere mate van integratie van beide bereikt kon worden. Inmiddels zijn beide scholen opgegaan in de Secondary School waar alle leerlingen die de lagere school hebben afgerond vervolgonderwijs volgen.

Eén van de docenten heeft de ruimte voor het gebouw opgesierd met het standbeeld 'de student'. 'de student'.

Eerder is al gesproken over het Schoollunch project, gesponsord door School Support and Beyond. Doel van dit project is alle – ongeveer 1000 – leerlingen dagelijks een gezonde maaltijd te geven. Zonder deze maaltijd zouden ze de hele dag niets te eten hebben omdat de meesten van ver komen. Op de foto's de vrijwel afgebouwde keuken en de plaats waar het eten gekookt zal worden (hout wordt door de gaten naar binnen geschoven om het vuur brandende te houden). De laatste maand van 2014 hebben alle leerlingen dagelijks maispap als lunch gekregen. In 2015 zullen groenten en bonen aan het menu worden toegevoegd.

tekst

Ten behoeve van het Schoollunch project wordt ook een eetzaal gebouwd. De omvang van de eetzaal – die overigens ook voor naschoolse activiteiten gebruikt zal gaan worden – is zodanig dat vooral de dakoverspanning een uitdaging vormde. Nu had men – tegen hoge kosten – een bouwbedrijf uit de hoofdstad kunnen laten komen maar er is voor gekozen de bouw te laten uitvoeren door de bouwopleiding van de school zelf. Uiteraard met als onderliggende gedachte dat op deze wijze waardevolle kennis wordt opgebouwd binnen de eigen gemeenschap. Helaas heeft deze keuze gezorgd voor vertraging doordat het berekende aantal dakspanten onvoldoende bleek. Zoals vaak in ontwikkelingssituaties kan hierbij de vraag gesteld worden wat belangrijker is: het product of het (leer)proces. De leerlingen die nu in het regenseizoen onder afdakjes hun eten moeten opeten zullen geneigd zijn om in dit geval te kiezen voor het product!

tekst

Het regenseizoen is weer in volle gang. Die periode moet benut worden om de mais voor het nieuwe jaar te verbouwen. Dat was traditioneel zo en geldt ook voor de schooltuin die in het kader van het Schoollunch project is aangelegd. Gemiddeld is de regen die in de periode november tot maart valt voldoende om een goede oogst mogelijk te maken. Maar er zijn ook mindere jaren. Daarom ligt het in de bedoeling om in de toekomst de schooltuin tevens te gaan bevloeien met water uit het nabij gerealiseerde stuwmeer.

Tot slot: de school verwacht op korte termijn de oprichting van een eigen stichting geformaliseerd te hebben. Onder auspiciën van deze stichting zal als eerste gestart worden met een project dat tot doel heeft een slaapzaal te realiseren voor de meisjes – in een latere fase ook voor de jongens – die van zodanig ver komen dat het onmogelijk is dagelijks naar huis te gaan. Over de oprichting van de stichting en het genoemde project later meer.