Technological education
Thu, 03/21/2019 - 17:38

The objective of the CiTA project is to give pupils and student an opportunity to get in touch with technique and engineering. And when we say engineering these days we mean electrical and mechanical devices controlled by (simple) computers. These devices can vary from all kind of sensors to simple mechanical devices like moving robot arms. That sounds like a substantial investment but prices in this area have dropped tremendously during the last few years: since computers are usually already available in Secondary Schools, a complete laboratory set for two students can be made available for between 50 and 100 euro (between 60 and 120 dollar). And most of the students are really eager to experiment with this equipment. However, some guidance and support will always be needed at this level, even for the most motivated students and even when detailed handouts are available. And this is just the problem in many Secondary Schools. Staff is often not familiar with the topic and, if they are, there is a good chance they leave to industry. That is to a large extend why the recent introduction at two schools did not have the success that was hoped for.

tekst

Vanaf dit jaar wordt een nieuwe aanpak gevolgd: op een drietal universiteiten wordt een regulier practicum ingevoerd gericht op de CiTA doelstellingen. Dit zijn de Universiteit van Nairobi (UoN), de Universiteit van Zambia (UNZA) en de Kapassa Makassa Universiteit (KMU; een nieuwe universiteit in het noorden van Zambia). De universiteiten hebben toegezegd om gebruik makend van hun practicum voorzieningen middelbare school docenten op te leiden en de invoering op de middelbare school te begeleiden. Op de KMU gebeurt dit heel direkt: het practicum wordt ingevoerd bij de opleiding voor docenten ICT. Uitgangspunt van de aanpak is telkens dat SOZ de apparatuur beschikbaar stelt en practicum handleidingen ontwikkelt en de respectieve universiteiten de bemensing en organisatie op zich nemen.

Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de universiteiten kunnen beschikken over een waardevolle uitbreiding van hun practicum voorzieningen en de uiteindelijke doorwerking naar het middelbaar onderwijs is aanzienlijk kansrijker dan bij een directe invoering op middelbare scholen.

Ter voorbereiding zijn een aantal workshops gegeven. Op de foto's de workshop op de KMU; vooral het programmeren van een eenvoudige robot arm is een experiment dat met veel enthousiasme wordt uitgevoerd. De gebruikte apparatuur is ter plaatse achtergebleven. Dit jaar en begin volgend jaar zullen de practica verder worden ingericht. Voor belangstellenden is de handleiding voor de workshops te downloaden vanaf de pagina 'Documenten'.

tekst

Door W&O Europe BV zijn een aantal gebruikte laptops beschikbaar gesteld. Deze computers zijn overgedragen aan de school in Kalwala voor hun ICT lessen. Eén van de laptops is echter als aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een veelbelovende leerling op het gebied van ICT. Op de foto het moment van de prijsuitreiking. Met het hoofd van de school is afgesproken dat we zullen proberen op dit gerbied meer donaties van bedrijven te krijgen zodat van de prijs uitreiking een jaarlijkse traditie kan worden gemaakt.

tekst

De Secondary School in Kalwala doet het goed. Bij de laatste examens eindigden zij als derde binnen de provincie. Recentelijk is de slaapzaal voor de jongens beschikbaar gekomen. Eerder al werd de meisjes slaapzaal in gebruik genomen. De beide slaapzalen zijn een enorme verbetering voor de leerlingen die van ver moeten komen en die niet dagelijks de afstand van en naar huis kunnen lopen. De school ziet er verzorgd uit en ook de schooltuin levert een productie die voldoende is om alle leerlingen dagelijks van een warme lunch te voorzien.

tekst