Boys dormitory
Mon, 03/18/2019 - 20:18

About a year ago the girls dormitory has been completed. Well over thirty girls that live far from school – a two hours walk from home to school is not uncommon – make use of it now. With the supervision the school offers, the dormitory does not only offer accommodation but it is also a substitute for ‘home’. It goes without saying that as well the girls themselves as their parents and the school are very enthusiastic about the new facilities.

Maar voor de jongens is de situatie niet anders. Daarom is twee maanden geleden gestart met de bouw van de jongens slaapzaal. Zoals de bovenstaande foto’s laten zien is er al een behoorlijke voorraad stenen gemaakt en is het metselwerk gevorderd tot raamhoogte.

Het project is – aan de Nederlandse kant – een samenwerking tussen School Support & Beyond and SOZ. Belangrijk bij een project als dit is de projectleider ter plaatse. We zijn dan ook zeer blij dat Emmanuel deze taak op zich heeft genomen. Hij is niet alleen goed opgeleid – hij is één van de studenten waarvan School Support & Beyond de vervolgopleiding financieel mogelijk maakte – maar ook zeer betrokken bij de ontwikkeling van de school en de lokale gemeenschap.