Op deze pagina vindt u een overzicht van onze updates.

Technische onderwijs

Project: CiTA - Datum: 2019-03-18

De doelstelling van het CiTA project is om leerlingen en studenten meer met techniek in aanraking te brengen. En om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen betekent 'techniek' een combinatie van (eenvoudige) computers, elektrische circuits, motoren en mechanische bewegingen en allerlei sensoren. Dat klinkt als een omvangrijke investering maar dat valt mee: omdat er vaak al computers op een middelbare school aanwezig zijn kost een volledige practicumset tussen 50 en 100 euro. En de meeste leerlingen vinden het geweldig om op deze manier met technische opstellingen bezig te zijn. Echter, een zekere mate van begeleiding is noodzakelijk, ook voor de uiterst gemotiveerde leerling die over een goede handleiding beschikt. En daar zit voor het middelbaar onderwijs het grote probleem. Daarom ook is het succes van de invoering op twee middelbare scholen de laatste jaren beperkt geweest.

Jaarverslag 2018

Project: Algemeen - Datum: 2019-03-18

Dit verslag blikt kort terug op 2018, jaargang negen van SOZ.

Handleiding; Raspberry Pi intro

Project: CiTA - Datum: 2019-03-18

Begeleidende handleiding van de RP3 cursus 2019

Boys dormitory

Project: PiVoT - Datum: 2019-03-18

Eerder werd een slaapzaal gerealiseerd voor ruim dertig meisjes die van ver moeten komen. Zo ver – twee uur lopen heen en twee uur terug is niet ongebruikelijk – dat ze doordeweeks eigenlijk niet naar huis konden. Ze sliepen dan ergens in de buurt onder niet altijd ideale omstandigheden. De slaapzaal biedt niet alleen onderdak maar vormt, met de begeleiding die de school biedt, tot op zekere hoogte een vervangend thuis. Begrijpelijk dat zowel de bewoners als hun ouders en de school zeer enthousiast zijn.

PiVoT & CiTA; een update

Project: CiTA, PiVoT - Datum: 2018-04-15

Twee jaar geleden is het CiTA — Computers in Technical Applications — project gestart. Doel van dit project is de leerlingen kennis te laten opdoen in het aansturen van apparatuur met behulp van computers. Op die manier raken ze vertrouwd met een diversiteit aan sensoren en actuatoren — en de fysische beginselen die hieraan ten grondslag liggen — alsook het ontwikkelen van software voor de communicatie van de computer met de 'omringende wereld'. Het zelf schrijven van de software helpt bij de ontwikkeling van het vermogen technische problemen te analyseren en stimuleert het logisch denken.

Handleiding; Raspberry Pi intro

Project: CiTA - Datum: 2018-04-15

Begeleidende handleiding van de RP3 cursus 2018

Het nuttige met het aangename verenigen

Project: CiTA - Datum: 2018-03-26

Vanuit de Universiteit van Nairobi kwam het verzoek om ook daar een workshop te geven op het gebied van technische computer toepassingen. Met een wat ruimere interpretatie van de doelstellingen van de Stichting en gegeven het feit dat de workshop toch al ontwikkeld is voor Zambia hebben we aan dit verzoek gehoor gegeven. In 2018 zijn de eerste twee workshops gegeven aan 16 studenten op Master en promotie niveau. De workshop was een groot succes en wordt in 2019 herhaald voor 32 studenten. De handleiding en de powerpoint presenatie van de lezing over robots en kunstmatige inetlligentie zijn voor geïnteresseerden beschikbaar via deze site.

Jaarverslag 2017

Project: Algemeen - Datum: 2018-01-01

Dit verslag blikt kort terug op 2017, jaargang acht van SOZ.

Kalwala High School

Project: PiVoT - Datum: 2017-08-05

De school is sinds enige maanden officieel geregistreerd onder de naam Kalwala High School. De school heeft de status van ‘boarding school’ en is tevens geregistreerd als ‘school for continuing education’. Een boarding school is een school met een leerlingen internaat; deze mogelijkheid is nu weliswaar nog beperkt tot een groep van 36 meisjes maar omdat steeds meer leerlingen van ver komen hopen we het aantal slaapzalen in de toekomst uit te breiden. Een school for continuing education biedt cursussen en trainingen aan voor volwassenen; in ons geval liggen deze cursussen in het verlengde van de beroepsopleidingen die binnen de school aanwezig zijn.

Meubilair

Project: PiVoT - Datum: 2017-05-21

Door de toename van het aantal leerlingen is meer meubilair nodig. Niet alleen voor de klaslokalen maar ook voor de eetzaal. Daar waar mogelijk wordt de produktie van datgene wat nodig is voor onderhoud en uitbreiding van de school uitbesteed aan lokale ondernemers. Op de foto is bijvoorbeeld de timmerman uit het dorp bezig om tafels en banken voor de eetzaal te maken.

Veel van de lokale ambachtslieden zijn opgeleid door de school zelf. Na hun opleiding beginnen een aantal van hen een eigen werkplaats. Uiteraard zijn zij blij met iedere opdracht die ze krijgen - bijvoorbeeld van de school.