Rond 2001 is de Stichting Joy of a Toy ( www.joyofatoy.nl) in Chinsali District gestart met een lagere school, vlak bij de plek waar zij eerder al een weeshuis had opgezet. De lagere school in Zambia duurt negen jaar en de eerste groep komt daardoor aan het einde van dit jaar van school. Het Zambiaanse schoolsysteem is zo dat na de lagere school (de Basic School) op basis van examenresultaten een – beperkt – deel van de leerlingen door gaat naar de – theoretisch georiënteerde – middelbare school (de Highschool). Na de laatste klas van de Basic School is er dus een groot aantal leerlingen dat de school verlaat. Zij hebben geen beroep geleerd en voor hen is er – behoudens enkele particuliere initiatieven – geen vervolgonderwijs beschikbaar. De overheid is zich bewust van deze tekortkoming in het onderwijssysteem maar het ontwikkelen en implementeren van een structuur voor lager beroepsonderwijs zal nog lange tijd duren. Door de grote aantallen is er immers veel geld mee gemoeid.

Toch is lager beroepsonderwijs erg belangrijk. Dit geldt met name voor de economische ontwikkeling van het platteland. Bij de invulling van het (lager) beroepsonderwijs geldt dat het platteland andere eisen stelt dan de geïndustrialiseerde gebieden: er zijn niet of nauwelijks bedrijven, de bevolkingsdichtheid is laag en dergelijke.
 
Hoe ziet die lokale situatie eruit in gebieden als Chinsali District? Opvallend is de toenemende behoefte om in een – met van elders betrokken materialen gebouwd – huis te wonen in plaats van de traditionele – met lokale materialen gebouwde – hut. Parallel hieraan loopt de geleidelijke komst van elektriciteit en waterleiding. Ook in de landbouw zie je veranderingen. Op veel plaatsen en om diverse redenen is er een noodzaak tot diversificatie en verbreding van het lokale aanbod.
 
Het PiVoT project realiseert in Kalwala Village - ongeveer 10 km van Chinsali - een school voor lager beroepsonderwijs gekoppeld aan een lagere school. Deze koppeling brengt een aantal voordelen met zich mee maar ook problemen. Door de evaluatie van beide hoopt het project een bijdrage te leveren aan de discussie die op landelijk niveau gaande is over de toekomstige invulling van het beroepsonderwijs. Het project zal sterk zijn ingebed in de lokale gemeenschap. Daarnaast zal het zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven die elders op dit terrein al genomen worden.