Na een haalbaarheidsstudie is er voor gekozen de Craftschool geleidelijk op te bouwen. Gestart wordt met de opleiding 'Construction and Building'. Eén van de redenen voor deze keuze was het feit dat voor de landbouw opleiding, die later zal starten, meer gebouwen nodig zijn dan aanvankelijk was voorzien. Dit laatste met name omdat veeteelt een belangrijke component wordt van het toekomstige opleidingen aanbod. Deze gebouwen kunnen dan gerealiseerd worden door de produktie eenheid van de school zelf. Op die wijze kan een eerste stap gezet worden in het genereren van eigen inkomsten.
 
Op basis van input van de verschillende betrokkenen is gekozen voor de volgende fasering:
 
  • Gedurende 2010 worden twee onderwijs blokken gebouwd: een blok met vijf theorie lokalen en een blok met twee lokalen voor practicum.
  • De school begint in januari 2011 met de opleiding ´Construction and building´ (C&B). Het curriculum omvat alle aspecten van het ontwerpen, construeren en bouwen van een klein gebouw.
  • Gedurende het jaar 2012 zullen de studenten van C&B bijdragen in het bouwen van de voorzieningen voor de opleiding landbouw en veeteelt (Agriculture and Cattle breeding). Deze activiteiten worden ingepast in een kleine produktie eenheid.
  • In 2013 start de opleiding ´Agriculture and Cattle breeding´ (A&C). Tevens start dan de eenjarige 'kop-opleiding' ondernemerschap.
  • In 2014 wordt een produktie eenheid voor landbouw en veeteelt opgezet.
     
Curriculum ontwikkeling en bemensing zijn aspekten die in ieder van de projectjaren aandacht vragen.
In de evaluatie van 2014 zal de mogelijkheid bekeken worden om andere opleidingen te starten (in het oorspronkelijke projectplan waren een opleiding installatie-techniek en huishoudkunde voorzien).
 
Het project wordt eind 2014 afgerond.