Het eerder beschreven belang van onderwijs voor een land als Zambia en de band die zij hadden met het land en haar inwoners waren voor Marianne Willeboordse en Chris Hendriks in 2009 aanleiding de Stichting Onderwijsprojecten Zambia (SOZ) op te zetten. Met de oprichting van de stichting is tevens het eerste project van start gegaan: het PiVoT project (Pilot for Vocational Training).