De school wordt gerealiseerd in Kalwala Village (Chinsali District -Northern province). Op dit moment zijn er erg weinig mogelijkheden voor jongeren in dit gebied om beroepsonderwijs te volgen. In de gehele Northern Province - een gebied van enkele malen Nederland) zijn door TEVETA slechts een paar scholen voor beroepsonderwijs geaccrediteerd. Deze scholen richten zich met name op volwassenen. Een andere reden om de craftschool juist daar te vestigen is dat scholen met het beoogde karakter bij voorkeur gekoppeld zijn aan een lagere school. Met de lagere school bestaan reeds kontakten, mede doordat deze school opgericht is en gesponsord wordt door een stichting waarmee SOZ nauw samenwerkt (de Stichting Joy of a Toy: www.joyofatoy.nl).

 


Chinsali weergeven op een grotere kaart