De naam van de stichting leidt al snel tot vragen als waarom Zambia en waarom onderwijs. De keuze voor Zambia heeft een persoonlijke achtergrond en is daardoor, zoals zovele persoonlijke zaken, ingegeven door het toeval. Wat overigens niet wegneemt dat Zambia een heel mooi land is om in te verblijven en Zambianen heel plezierige mensen zijn om mee om te gaan. De keuze voor onderwijs is een meer expliciete.

Elders op deze website wordt ingegaan op de achtergrond van deze keuze. Daarbij aantekenend overigens dat ontwikkelings- samenwerking een multidimensionale ruimte is waarbij accenten meer op de lange of korte termijn en meer op het individu of de samenleving als geheel kunnen of - door de omstandigheden - moeten worden gelegd. Afhankelijk van deze accenten zal ieder weer andere aspekten van samenwerking als belangrijk ervaren.