Het zwaartepunt van het CiTA project ligt op de technische toepassingen. En, omdat we in de 21ste eeuw leven, spelen computers daarin in toenemende mate een rol.

Met name in de rurale gebieden van een land als Zambia is het voor studenten op de middelbare school - en eigenlijk reeds eerder - belangrijk dat zij in aanraking komen met technische toepassingen en systemen die hen prikkelen hun analytisch vermogen en technische creativiteit verder te ontwikkelen. De reden is dat deze leerlingen in hun jonge jaren slechts zeer beperkt hebben kunnen beschikken over speelgoed dat hun ontwikkeling in deze richting stimuleert. En omdat 'leren' voor een belangrijk deel betekent 'belangstelling ontwikkelen voor' is het belangrijk dat de middelbare school student - en op termijn de lagere school leerling - op een stimulerende wijze in aanraking komt met technische toepassingen en computers.

De vraag of de leerstof op het beschreven gebied belangrijk is voor alle leerlingen of met name voor hen die zich later in een technische richting willen ontwikkelen is nog niet voor iedereen beantwoord. Er is de voortdurende concurrentie met andere onderwijsgebieden die in het curriculum moeten worden opgenomen.

Een goede optie zou zijn het vak aan te bieden als keuzevak. Niet alleen omdat niet voor alle studenten het vak van even groot belang is, maar ook omdat de initiƫle investeringen in apparatuur en opleiding van docenten aanzienlijk zijn. De huidige structuur van het onderwijssysteem in Zambia voorziet daar echter niet in. Een variant die daarbij in de buurt komt is de inbedding in de - in Zambia goed ontwikkelde - club structuur.

De 'Junior Engineering Technician and Scientist' (JETS) heeft - zoals de naam reeds aangeeft - als doelstelling studenten in aanraking te laten komen met technische toepassingen. Het hiervoor beschreven vakgebied past daar goed in. Nu hebben deze clubs geen formele financiering en, op het platteland, bijna geen mogelijkheden om bijvoorbeeld gastdocenten aan te trekken. Vanuit deze achtergrond heeft de Stichting er voor gekozen een project te starten waarbij op (rurale) scholen ondersteuning wordt gegeven aan de JETS club ter plaatse door het beschikbaar stellen van apparatuur, leermateriaal, de opleiding van docenten en ondersteuning op afstand.