Sinds een aantal jaren vormt het gebruik van computers een onderdeel van het curriculum op de middelbare scholen in Zambia. Evenals in andere landen ligt het accent daarbij op 'computer literacy' en administratieve basistoepassingen zoals tekstverwerken en het gebruik van spreadsheets. Belangrijk, maar is het voldoende?

In toenemende mate wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Wat ontbreekt is, zo stellen onderwijskundigen, de ontwikkeling van computer software. Niet omdat het schrijven van programma's op zich belangrijk is maar omdat hiermee de vaardigheid ontwikkeld wordt om complexe problemen op te splitsen in deelproblemen op een zodanige wijze dat in de deelproblemen bekende structuren herkend worden. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen inzien hoe computers een rol (kunnen) spelen in de fysieke werkelijkheid. Een voorbeeld: een computer die de stoplichten aanstuurt op een complex kruispunt heeft daarvoor bepaalde ingangssignalen nodig, werkt vervolgens met een bepaalde herhaalstructuur en maakt keuzes op basis van de beschikbare ingangssignalen. Of, wat geavanceerder maar steeds dichterbij komend, de besturing door een computer van een robot.

Binnen het project 'Computers in Technische Applicaties' - CiTA - wordt een mogelijkheid gezocht om kennis en vaardigheden op het gebied van technische toepassingen en de benutting van computers daarin een plaats te geven in het middelbaar onderwijs.