Januari 2011

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

De eerste groep van 20 studenten begint in de tweede helft van januari met hun opleiding ´metselaar´ (bricklaying and plastering; op de foto hiernaast de aankondiging op een plaatselijke lagere school). Zij zullen voor het verkrijgen van een landelijk erkend diploma over twee jaar een examen afleggen. Het ligt in de bedoeling om aan de basis opleiding korte middag/avond cursussen toe te voegen voor hen die een bredere aanbod aankunnen. Voorbeelden van dergelijke cursussen zijn: elektrische huisinstallaties, watersystemen en dergelijke. Wij komen graag in contact met mensen die dergelijke korte cursussen willen ontwikkelen en eventueel een keer ter plaatse willen verzorgen.

Verder is het plan opgevat om een middelbare school (High School) op te zetten in Kalwala Village. Met het Ministerie van Onderwijs zijn gesprekken gaande om de Trades School en de High School samen organisatorisch onder te brengen in één instituut. Met de gesprekken wordt onder meer beoogd het beroepsonderwijs een meer duidelijke positie te geven in het landelijke onderwijsaanbod.

Augustus 2010

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.
 

 
Bovenstaande 360 graden foto geeft een goed beeld van het schoolgebouw in de omgeving. Daarop is ook te zien dat rechts van de leslokalen de voorbereidingen worden getroffen voor een tweede blok: de prakticum lokalen.
 
De school valt onder de verantwoordelijkheid van een stichting (L.M. Kalwala Community Centre) en heeft als naam gekregen: Kalwala Trades School. Namens genoemde stichting wordt het dagelijks bestuur van de school uitgevoerd door een committee onder voorzitterschap van de heer Kwangu (rechts op naastgeplaatste foto), waarnemend hoofd van de nabij gelegen lagere school. Dit committee heeft inmiddels een Strategisch Plan (beschikbaar onder ´Documenten´) voor de komende 4 jaar opgesteld. Tevens heeft zij een aanvraag voor accreditatie ingediend bij Teveta (www.teveta.org.zm), de organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van het beroepsonderwijs in Zambia.
Zaken waaraan nog gewerkt wordt zijn de werving van docenten, de aanschaf van boeken en onderwijsmateriaal en het formaliseren van de relatie tussen de school en de Zambiaanse overheid.

 


Het project heeft de volledige steun van de lokale gemeenschap. De waardering voor de initiatieven van SOZ wordt onder andere zichtbaar in de gemeenschappelijke afscheidsmaaltijd.

Mei 2010

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

Maart 2010

De fundering van het eerste blok klaslokalen is bijna af.

Pagina's