CiTA en PiVoT: April 2018

Twee jaar geleden is het CiTA — Computers in Technical Applications — project gestart. Doel van dit project is de leerlingen kennis te laten opdoen in het aansturen van apparatuur met behulp van computers. Op die manier raken ze vertrouwd met een diversiteit aan sensoren en actuatoren — en de fysische beginselen die hieraan ten grondslag liggen — alsook het ontwikkelen van software voor de communicatie van de computer met de 'omringende wereld'. Het zelf schrijven van de software helpt bij de ontwikkeling van het vermogen technische problemen te analyseren en stimuleert het logisch denken.


Binnen de cursussen die voor het project zijn ontwikkeld maken we gebruik van de Raspberry Pi microcomputer en een diversiteit aan elektronica, variërend van LED's en sensoren tot een camera en een kleine programmeerbare robotarm. De programmeertaal die gebruikt wordt, is Python — zeer toegankelijk voor leerlingen op middelbare school niveau. Voor belangstellenden is een pdf versie van de handleiding opgenomen onder 'Documenten' op deze website. Voor niet-commerciële toepassingen kan deze handleiding kosteloos gebruikt worden met bron vermelding.

Ook dit jaar zijn een aantal workshops gegeven op Kalwala Secondary School. Vooral het programmeren van de robotarm was een succes. De leerlingen hebben met veel plezier en inzet aan de verschillende opdrachten gewerkt.

Ons ideaal is dat een cursus op dit gebied als een (keuze)vak op de middelbare scholen wordt aangeboden. Zoals dat ook elders — met name in Angelsaksische landen — gebeurt. Vooralsnog is de cursus ingebed in de JETS-club (Junior Engineers Technicians and Scientists). Bij hen is de apparatuur achtergelaten zodat ze onder begeleiding van de docenten zelf nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.

De cursus werd eerder op de universiteit gegeven. De intentie was dit nu weer te doen bij de opleiding voor docenten. Helaas moest dit worden uitgesteld omdat de universiteit vanwege de cholera uitbraak elders in het land tijdelijk gesloten was.

Op onderstaande foto krijgen de leerlingen hun dagelijkse lunch. Naast het gebruik van de hal voor het eten tussen de middag en voor de leerlingen die niet dagelijks naar huis kunnen ook 's avonds, is de beschikbaarheid van hal belangrijk voor sociale activiteiten, examens en andere bijeenkomsten waar de hele school bij betrokken is.
 

In het begin werd in de schooltuin alleen mais verbouwd. Mais is het basisvoedsel in Zambia en wordt zowel 's middags als 's avonds gegeten. Vanuit het besef dat groenten een belangrijk onderdeel vormen in de samenstelling van de maaltijd, wordt nu ook kool verbouwd in de schooltuin. Andere groenten zoals tomaten, uien en verschillende soorten groene bladeren zullen volgen.

 

Kalwala Secondary School groeit. Dat geldt zowel voor de academische als de beroeps opleiding van de school. Totaal zijn er nu ongeveer 350 studenten. Gezien het aantal leerlingen op de toeleverende lagere scholen wordt voor de komende planperiode uitgegaan van een uitbreiding tot 400 a 450 leerlingen. Daarom worden nu met bijdragen van de ouders extra klaslokalen gebouwd. Geen geringe opgave want na de bouw moet er ook nog geld bijeengebracht worden voor meubilair. Maar onderwijs wordt belangrijk gevonden en daarom levert ieder een bijdrage naar vermogen. Onze stichting hoopt in de komende jaren eveneens een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke uitbreiding van de school.


 

Kalwala High School

De school is sinds enige maanden officieel geregistreerd onder de naam Kalwala High School. De school heeft de status van ‘boarding school’ en is tevens geregistreerd als ‘school for continuing education’. Een boarding school is een school met een leerlingen internaat; deze mogelijkheid is nu weliswaar nog beperkt tot een groep van 36 meisjes maar omdat steeds meer leerlingen van ver komen hopen we het aantal slaapzalen in de toekomst uit te breiden. Een school for continuing education biedt cursussen en trainingen aan voor volwassenen; in ons geval liggen deze cursussen in het verlengde van de beroepsopleidingen die binnen de school aanwezig zijn.

De eetzaal wordt intensief gebruikt. Niet alleen voor de middagmaaltijden maar ook voor allerlei andere bijeenkomsten. Een zaal van een dergelijke omvang is zeldzaam in de regio. Daardoor is er regelmatig belangstelling om de zaal tegen betaling te huren. Deze extra inkomsten zijn voor de school natuurlijk zeer welkom.

Omdat de eetzaal nog niet over eigen meubilair beschikte heeft onze zuster-stichting School Support & Beyond geld beschikbaar gesteld om een plaatselijke timmerman tafels en banken te laten maken (zie foto boven). Op die manier wordt niet alleen de school voorzien van goed meubilair maar worden ook lokale economische activiteiten gestimuleerd.

 

De meisjes slaapzaal - een gezamenlijk project van School Support & Beyond en SOZ - is nu enige tijd in gebruik. Het is een mooi gebouw en de sanitaire voorzieningen voldoen aan de hedendaagse normen. De bewoners hebben op deze manier een comfortabel en veilig onderkomen gedurende de weekdagen. Ook de aanwezige begeleiding draagt bij aan een goede vorming in de levensfase waarin de meisjes relatief kwetsbaar zijn.

We hopen volgend jaar een start te kunnen maken met een slaapzaal voor jongens. Ook voor hen is een vervangend 'thuis' belangrijk. 

 

Meubilair

Door de toename van het aantal leerlingen is meer meubilair nodig. Niet alleen voor de klaslokalen maar ook voor de eetzaal. Daar waar mogelijk wordt de produktie van datgene wat nodig is voor onderhoud en uitbreiding van de school uitbesteed aan lokale ondernemers.

Op de foto’s de timmerman uit het dorp die bezig is tafels en banken voor de eetzaal te maken.

Veel van de lokale ambachtslieden zijn opgeleid door de school zelf. Na hun opleiding beginnen een aantal van hen een eigen werkplaats. Uiteraard zijn zij blij met iedere opdracht die ze krijgen - bijvoorbeeld van de school.


 

 

"Het is een mooi gebouw geworden"

De school is weer begonnen. De slaapzaal voor de meisjes is van stapelbedden en kasten voorzien. Zoals een plaatselijke official zei: het is een mooi gebouw geworden met moderne sanitaire voorzieningen en een praktische inrichting. Een voorziening die rond 35 meisjes van de school een veilig en comfortabel “thuis” zal geven van maandag tot zaterdag. Niet alleen een plaats die zorgt voor veiligheid maar ook een plek waar de toezichthoudende docente een bijdrage kan leveren aan de opvoeding. En deze bijdrage aan de opvoeding zou in het proces van volwassen wording wel eens van een even groot belang kunnen zijn als de vakken die op school onderwezen worden!

  

   

Afronding slaapzaal

De bouw van de eerste slaapzaal is afgerond (zie vooraanzicht op foto). Er is reeds een begin gemaakt met de bouw van de wasruimte. De verwachting is dan ook dat voor het einde van het jaar de eerste 35 meisjes hierin een huisvesting zullen kunnen krijgen.

Pagina's